Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2011 Käyttäjän käsikirja

 • Käyttäjän käsikirjassa kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitoksista osoitetiedot sekä koulun kokoa kuvaavana tietona kokonaisopiskelijamäärä.

 • Title in Swedish: Utbildningsanordnare och läroanstalter 2011. Användarhandbok
 • Main topic: Education
 • Related to statistics: Providers of education and educational institutions
 • Date: 30.4.2012
 • Languages: suomi-ruotsi
 • Publisher: Tilastokeskus
 • Official Statistics of Finland: ei
 • Price: 59,00 euroa
  • Publishing format: painettu
  • ISSN(SVT): 0355-2063
  • Product number: 3127
  • Publishing format: pdf
  • ISSN(SVT): 1797-5646
  • Product number: 3128

Jaa