Maarakennuskustannusindeksi Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit 2012, huhtikuu

 • Julkaisu kuvaa Maa- ja vesirakennusalan kustannusmuutoksia. Muutoksia kuvaamaan on omat indeksit pohjarakennus-, maarakenne-, kalliorakennus-, murskaus-, päällystys-, vesihuolto- ja sillanrakennustyölle sekä hoidon ja kunnossapidon työlle. Tuotannon panosryhminä ovat työvoima, oma kalusto, ostetut konepalvelut, ostetut kuljetuspalvelut ja materiaalit sekä työmaan yhteiskustannukset.

  Kuukausijulkaisu ilmestyy 12 kertaa vuodessa.
 • Title in Swedish: Jordbyggnadskostnadsindex Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och skogsmaskiner 2012, april
 • Main topic: Prices and Costs
 • Related to statistics: Cost index of civil engineering works; Cost index for earth movers; Cost index of forest machinery and vehicles
 • Date: 18.5.2012
 • Languages: suomi-ruotsi
 • Publisher: Tilastokeskus
 • Official Statistics of Finland: kyllä
 • Price: 80,00 euroa (vuosikerta)
  • Publishing format: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 1236-9942
  • Product number: 3197
  • Publishing format: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 1796-3621
  • Product number: 3196

Jaa