Tieliikenneonnettomuudet 2013

 • Julkaisu sisältää tietoja poliisin tietoon tulleista tieliikenteen onnettomuuksista. Julkaisu sisältää tietoja liikenneonnettomuustyypeistä sekä liikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista tienkäyttäjäryhmittäin. Julkaisussa on myös aikasarjatietoja 30-luvulta lähtien ja kansainvälisiä vertailutietoja. Julkaisu on tehty yhteistyössä Liikenneturvan kanssa.

  Publikationen innehåller uppgifter om vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom. Publikationen innehåller uppgifter om typen av trafikolycka samt döda och skadade i trafiken efter grupp av väganvändare. Publikationen innehåller också tidsserieuppgifter fr.o.m. 1930-talet och internationella jämförelseuppgifter. Publikationen har utarbetats i samarbete med Trafikskyddet.

  The publication contains information on road traffic accidents reported to the police. The publication includes information on the types of road traffic accidents, as well as fatalities and injuries in traffic by road user group. The publication also has time series data starting from the 1930s, as well as international comparison data. The publication was produced in collaboration with Liikenneturva.
 • Julkaisun ruotsinkielinen nimi: Vägtrafikolyckor 2013
 • Julkaisun englanninkielinen nimi: Road traffic accidents 2013
 • Aihealueet: Liikenne ja matkailu
 • Tilastot: Tieliikenneonnettomuustilasto
 • Julkaisuajankohta: 17.6.2014
 • Kielet: suomi-englanti + osia ruotsiksi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): kyllä
 • Hinta: 48,00 euroa
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 1796-5195
  • Tuotenumero: 3682
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 0785-6245
  • Tuotenumero: 3342

Jaa