Tieliikenneonnettomuudet 2012

 • Julkaisu sisältää tietoja poliisin tietoon tulleista tieliikenteen onnettomuuksista. Julkaisu sisältää tietoja liikenneonnettomuustyypeistä sekä liikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista tienkäyttäjäryhmittäin. Julkaisussa on myös aikasarjatietoja 30-luvulta lähtien ja kansainvälisiä vertailutietoja. Julkaisu on tehty yhteistyössä Liikenneturvan kanssa.

  Julkaisusta on julkaistu 2., korjattu painos pdf-versiona.
 • Julkaisun ruotsinkielinen nimi: Vägtrafikolyckor 2012
 • Julkaisun englanninkielinen nimi: Road traffic accidents 2012
 • Aihealueet: Liikenne ja matkailu
 • Tilastot: Tieliikenneonnettomuustilasto
 • Julkaisuajankohta: 18.6.2013
 • Kielet: suomi-englanti + osia ruotsiksi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): kyllä
 • Hinta: 48,00 euroa
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 1796-5195
  • Tuotenumero: 3682
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 0785-6245
  • Tuotenumero: 3342

Jaa