Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja

 • Käyttäjän käsikirjassa kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitoksista osoitetiedot sekä koulun kokoa kuvaavana tietona kokonaisopiskelijamäärä.
 • Publikationens titel på svenska: Utbildningsanordnare och läroanstalter. Användarhandbok
 • Ämnesområde: Utbildning
 • Anknyter till statistiken om: Utbildningsanordnare och läroanstalter
 • Datum: 13.5.2013
 • Språk: suomi-ruotsi
 • Utgivare: Tilastokeskus
 • Finlands officiella statistik: ei
 • Pris: 59,00 euroa
  • Publikationsform: pdf
  • ISSN(SVT): 1797-5646
  • ISSN: 1796-3796
  • Produktkod: 3128
  • Publikationsform: painettu
  • ISSN(SVT): 0355-2063
  • ISSN: 1457-5183
  • Produktkod: 3127

Jaa