Oppilaitostilastot 2011

 • Julkaisu sisältää tietoja oppilaitoksista, opiskelijoista, tutkinnoista, aikuiskoulutuksesta, opettajista, koulutuksen taloudesta, peruskoulun ja lukion ainevalinnoista, erityisopetuksesta, koulutuksen keskeyttämisestä, opiskelijoiden työssäkäynnistä, opintojen kulusta perusasteen jälkeen sekä sijoittumisesta työhön ja jatko-opintoihin.

  Oppilaitostilastot on hyvä hakuteos koulutusalan perustilastoja tarvitsevalle. Julkaisun tiedot kuvaavat useimmiten koko maata. Yksityiskohtaisempia alueita, oppilaitoksia ja koulutuksia koskevia tietoja on mahdollista saada taulukkoina ja muuna tietopalveluna.
 • Publikationens titel på svenska: Läroanstaltsstatistik 2011
 • Publikationens titel på engelska: Educational Institutions 2011
 • Ämnesområde: Utbildning
 • Anknyter till statistiken om: Yrkeshögskoleutbildning; Yrkesutbildning; Utbildningsanordnare och läroanstalter; Utbildningsekonomi; Gymnasieutbildning; Studerande och examina vid läroanstalter; Sysselsättning bland studerande; För- och grundskoleundervisning
 • Datum: 16.5.2012
 • Språk: suomi + osia ruotsiksi ja englanniksi
 • Utgivare: Tilastokeskus
 • Finlands officiella statistik: kyllä
 • Pris: 59,00 euroa
  • Publikationsform: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 2242-8461
  • Publikationsform: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 1455-4402
  • Produktkod: 3232

Jaa