Maarakennuskustannusindeksi Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit 2012, heinäkuu

 • Julkaisu kuvaa Maa- ja vesirakennusalan kustannusmuutoksia. Muutoksia kuvaamaan on omat indeksit pohjarakennus-, maarakenne-, kalliorakennus-, murskaus-, päällystys-, vesihuolto- ja sillanrakennustyölle sekä hoidon ja kunnossapidon työlle. Tuotannon panosryhminä ovat työvoima, oma kalusto, ostetut konepalvelut, ostetut kuljetuspalvelut ja materiaalit sekä työmaan yhteiskustannukset.

  Kuukausijulkaisu ilmestyy 12 kertaa vuodessa.
 • Publikationens titel på svenska: Jordbyggnadskostnadsindex Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och skogsmaskiner 2012, juli
 • Ämnesområde: Priser och kostnader
 • Anknyter till statistiken om: Jordbyggnadskostnadsindex; Kostnadsindex för anläggningsmaskiner; Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar
 • Datum: 20.8.2012
 • Språk: suomi-ruotsi
 • Utgivare: Tilastokeskus
 • Finlands officiella statistik: kyllä
 • Pris: 80,00 euroa (vuosikerta)
  • Publikationsform: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 1236-9942
  • Produktkod: 3197
  • Publikationsform: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 1796-3621
  • Produktkod: 3196

Jaa