Fest för hela Finland

Suomi Finland 100

Suomi 100, Leena Koskela

Det självständiga Finlands jubileumsår är en fest för hela folket. Firandet samordnas och koordineras av statsrådets kansli i projektet Finland 100, men festen skapas tillsammans genom att ett flertal människor, organisationer och föreningar deltar.

På webbplatsen suomifinland100.fi, som har öppnats jubileumsåret till ära, presenteras Finland och olika evenemang under jubileumsåret. På webbplatsen kan du också läsa om finländarnas inställning till jubileumsåret och hur året firas. Dessa uppgifter samlas in i samband med Statistikcentralens datainsamling för konsumentbarometern.

September 2015: Finländarnas förväntningar på jubileumsåret

September 2016: Vi är mer och mer medvetna om jubileumsåret

November 2016: Över 400 000 finländare deltar i förberedelserna

April 2017: Finland får vitsordet 8+

Findikatorn – en bild av samhällsutvecklingen

Statistikcentralen har tillsammans med producenter av statistiska uppgifter tagit fram en tjänst, Findikatorn, som presenterar det finländska samhället med hjälp av statistiska figurer och texter. Via Findikatorn får du behändigt information om t.ex. befolkningsförändringar i Finland.

100 jämställdhetsgärningar – tillsammanstasaarvo100.fi

Statistikcentralen deltar i projektet 100 jämställdhetsgärningar, som ingår i programmet för Finlands självständighets hundraårsjubileum. Inom projektet görs konkreta gärningar för att främja jämställdhet.

Statistikcentralen deltar i projektet genom att förbättra tillgängligheten och synligheten av statistiska uppgifter om jämställdhet. Statistikcentralen förbinder sig att utveckla i synnerhet uppgiftsinnehållet på temasidan om jämställdhet och dess tidsenlighet samt att göra det lättare att hitta uppgifter om jämställdhet.

Läs mer om jämställdhet 

Statistiska uppgifter om jämställdhet mellan könen på finska, på engelska