Förändringar under hundra år

Under självständighetsåren har Finland förändrats avsevärt. Förändringarna syns både i de stora riktlinjerna i samhället och i små vardagliga saker. På de här sidorna presenterar vi förändringen med hjälp av siffror från början av självständighetstiden och från nutiden. Fotografierna är från de finländska museernas samlingar.

Vi kommer att lägga in allt fler jämförelser både på den här webbsidan och på Statistikcentralens Twitter- och Facebook-konton, där du hittar dem under hashtagen #förändringunder100år.

Folktäthet

1920 2017
9,4 invånare/km² 18,1 invånare/km²

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1965, tabell 10.
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Folktäthet efter område.

Andelen barn (0–14 år) av befolkningen

1917 2016
34,5 % 16,3 %

Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Befolkning efter ålder och kön.

Genomsnittligt antal barn per kvinna

1917 2016
3,71 1,57

Statistikcentralen. Födda. Summerad fruktsamhet.

Födda barn

1917 2016
81 046 52 814

Statistikcentralen. Födda. Levande födda efter kön.

Boendets andel av den privata konsumtionen

1920 2015
9,2 % 28,2 %

Statistikcentralen. Nationalräkenskaper.

Livsmedlens andel av den privata konsumtionen

1920 2015
47,6 % 11,2 %

Statistikcentralen. Nationalräkenskaper.

Andel sysselsatta inom service och förvaltning

1920 2016
10,9 % 73,7 %

Statistikcentralen. Befolkningens näringsgren: Befolkning efter näringsgren kommunvis åren 1880–1975, s. 331.
Statistikcentralen. Finland i siffror, sysselsatta efter näringsgren
.

Andel sysselsatta inom industrin

1920 2016
11,5 % 21,8 %

Statistikcentralen. Befolkningens näringsgren: Befolkning efter näringsgren kommunvis åren 1880–1975, s. 331.
Statistikcentralen. Finland i siffror, sysselsatta efter näringsgren
.

Viljaa kootaan seipäälle Andel sysselsatta inom jord- och skogsbruk

1920 2016
70,1 % 4,1 %

Statistikcentralen. Befolkningens näringsgren: Befolkning efter näringsgren kommunvis åren 1880–1975, s. 331.
Statistikcentralen. Finland i siffror, sysselsatta efter näringsgren
.

Genomsnittlig mjölkproduktion per mjölkko

1917 2016
1 894 liter 8 406 liter

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1925, tabell 63.
Luke. Lantbruksstatistik. Totalproduktionen av mjölk.

Antalet mjölkkor

1917 2016
1 075 749 275 375

Lantbruksstyrelsen. Jordbruk och boskapsskötsel i Finland år 1918, s. 34.
Luke. Lantbruksstatistik. Antalet husdjur.

Import av apelsiner till Finland

1917 2016
26 655 kg 29 145 113 kg

Tullstyrelsen. Finlands handel på utrikes orter 1917, tabell 2a, beteckning VI.2.
Finska tullen. Databasen Uljas, kod 08051020.

 Antalet förlorade arbetsdagar i arbetskonflikter

1917 2015
1 494 490 108 911

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1920, tabell 225.
Statistikcentralen. Statistik över arbetskonflikter. Arbetskonflikter efter näringsgren 2002–2015.

Vinterplogade landsvägar

1925 2015
40 km 79 300 km

Parkko, Sinikka. Vägtrafik. I verket Suomen vuosisata (ung. Finlands århundrade), (Tilastokeskus, 2000).
Trafikverkets informationstjänst.

Passagerartrafik på järnvägarna

1920 2015
775 488 000 km 4 113 000 000 km

Trafikverket. Finlands järnvägsstatistik 2015, s. 51.

Antalet hästar

1917 2015
270 553 74 200

Lantbruksstyrelsen. Jordbruk och boskapsskötsel i Finland år 1918, s. 33.
Hippolis, Finlands Hippos rf, Finlands Ryttarförbund & Luke. Hästhushållning i siffror, tabell 1.

Antalet flygpassagerare

1924 2016
269 20 786 846

Oikarinen, Jukka. Lufttrafik. I verket Suomen vuosisata (ung. Finlands århundrade). Statistikcentralen 2000.
Finavia. Antal passagerare 2016.

Årlig medeltemperatur i Helsingfors

1917 2015
4,0 °C 7,8 °C

Meteorologiska institutet. Årsstatistik.

Antal bilar

1922 2015
1754 3 847 945

Statistikcentralen. Motorfordonsbeståndet. Antalet fordon i registret.

Konsumtion av kaffe per person

1917 2015
1,72 kg 9,9 kg

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 254.
Kaffe- och rosteriföreningen. Kaffekonsumtion.

Antal läkare

1917 2015
645 21 980

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 196.
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 19.3.

Dela