Finland förr och nu

Under de år som Finland varit självständigt har det skett flera samhälleliga, ekonomiska, vetenskapliga och teknologiska omvälvningar. De syns tydligt också i statistiken – statistiken är en bild av samhället.

Finland bland de ledande i världen

Finland är litet bland världens länder. Finlands befolkning är bara 0,07 procent av världens befolkning och arealen en lika stor andel av världens totala areal. Men också ett litet land kan ta en plats bland täten och det har Finland gjort: i internationella jämförelser av positiva fenomen ligger Finland ofta i täten tillsammans med de övriga nordiska länderna.

I listan Finland bland de ledande i världen hittar du jämförelser där Finland är bland de ledande i världen.

Förändringar under hundra år

På webbsidorna Förändringar under hundra år presenterar vi förändringar i samhället och i vardagen. Det sker med hjälp av siffror från början av självständighetstiden och från nutiden. Jämförelserna finns också på Statistikcentralens Twitter- och Facebook-konton under hashtagen #förändringunder100år.

Fotografierna i jämförelserna är från de finländska museernas samlingar.

Källor under hundra år

I förteckningen Källor under hundra år har vi sammanställt lättanvända statistikkällor från Finlands självständighetstid.

När man tittar på vilka statistikgrenar som finns att få från olika år och decennier ser man att det har att göra både med statistikväsendets historia och med det finländska samhällets historia. Till exempel den folkräkning som enligt planerna skulle genomföras åren 1939–1940 inhiberades på grund av vinterkriget och därför har den första omfattande folkräkningen av finländarna gjorts så sent som år 1950. Du kan bekanta dig med olika skeden i statistikföringen på webbkursen Finlands statistik historiskt sett.

Alla är vi statistik

Statistiken innehåller mängder av information om vårt samhälle och om vardagliga saker. Hur ser världen ut i ljuset av statistik? Titta på videon.