Hundraåriga Finland i ljuset av statistik

År 2017 fyller det självständiga Finland hundra år. När Finland blev självständigt år 1917 hade Statistiska centralbyrån, nuvarande Statistikcentralen, redan i drygt 50 år samlat in statistisk information om Finland och finländarna.

På hundra år har Finlands folkmängd ökat från drygt tre miljoner till fem och en halv miljon, livslängden blivit längre, näringsmöjligheterna förändrats och utbildningsnivån stigit.

Statistiken berättar om utvecklingen i Finland och förändringarna i finländarnas liv. Varje medborgare, varje kommun, skola, arbetsplats och hem finns med i statistiken. Genom statistiken blir de årliga förändringarna ett led i en större utveckling – statistiken är en bild av det finländska samhället.

Under jubileumsåret belyser Statistikcentralen med hjälp av statistiken, hur det hundraåriga Finland har utvecklats och hurdana dagens finländare är. Finland förr och nu

Finland hör ofta till världens ledande länder i internationella jämförelser. Jubileumsåret till ära har vi samlat ihop sådant som vi är särskilt bra på. Finland bland de ledande i världen

Statistikcentralen anordnar evenemang och tävlingar under jubileumsåret. Läs mer om de olika evenemangen och tävlingarna

Vi firar det hundraåriga Finland tillsammans. På jubileumsårets webbplats suomifinland100.fi, som koordineras av statsrådets kansli, finns också statistisk information om Finland och finländarna. En fest för hela Finland

Finland i siffror Finland i siffror Statistisk årsbok för Finland Statistisk årsbok för Finland Findikatorn Findikatorn Statistikskolan: Finlands statistik historiskt sett Statistikskolan: Finlands statistik historiskt sett Animerat om genomsnitts-finländaren Animerat om genomsnitts-finländaren Finland 1917-2007 Finland 1917-2007

 

Mera information

Utvecklingschef Reija Helenius, tfn 029 551 3677
Kommunikationschef Mervi Ukkonen, tfn 029 551 2235

E-postadresserna skrivs förnamn.efternamn@stat.fi