Pressmeddelande 18.2.2010

Recessionen fördjupades bara i servicebranschernas småföretag

De finländska företagens omsättning fortsatte alltjämt att minska under juli-september år 2009. Utvecklingen i småföretagen såg dock något ljusare ut än i början av året. Bara inom servicebranscherna var minskningen av småföretagens omsättning alltjämt snabbare under juli-september än i början av året.

Småföretagens omsättning gick ned med 9,8 procent från året innan, medan minskningen under januari-juni var 10,8 procent. Däremot gick omsättningen för större företag ned något snabbare under juli-september än under början av året.

Ingen betydande skillnad fanns i utvecklingen av de löner som stora och små företag betalade. Småföretagens lönesumma minskade under juli-september med 1,4 procent, medan lönesumman för alla företag minskade med 1,3 procent.

Särskilt inom byggbranschen var småföretagens utveckling gynnsammare under juli-september än i början av året. Omsättningen minskade under juli-september bara med 10,8 procent från året innan, medan minskningen under det första halvåret ännu var 14,8 procent. Verksamheten återhämtade sig också något i småföretagen inom industrin och detaljhandeln.

Uppgifterna framgår av den specialutredning som genomförts av Statistikcentralens konjunkturtjänst. Som småföretag definierades företag med högst tio arbetstagare och med en omsättning på högst två miljoner euro per år.

Svårigheter för små detaljhandlare

Under juli-september 2009 var skillnaden mellan småföretag och alla företag tydligast inom industrin: omsättningen inom industrinäringsgrenarna föll med omkring 27,5 procent från året innan, men omsättningen för små industriföretag sjönk med omkring 16 procent. Omsättningen inom byggverksamheten gick ned med omkring 13,8 procent, medan nedgången i småföretagen i samma näringsgren var tre procentenheter mindre. Omsättningen för småföretag inom servicebranscherna sjönk med omkring 8 procent.

Detaljhandeln var den enda näringsgrenen där omsättningen för småföretag sjönk snabbare än för näringsgrenens alla företag. Detaljhandels omsättning sjönk med omkring 2 procent från året innan, men omsättningen för näringsgrenens småföretag minskade med nästan 8 procent.

Utvecklingen av omsättningen i småföretag under juli - september 2009 jämfört med alla företag

Småföretagens omsättning sjönk mest i Kymmenedalen

Under juli - september år 2009 minskade omsättningen för småföretag ganska jämnt i alla landskap, men mindre än omsättningen för större företag. Mest minskade småföretagens omsättning i Kymmenedalen (-13,2%), Södra Karelen (-13%) och Päijänne-Tavastland (-12%).

I Östra Nyland utvecklades småföretagen på ett helt annat sätt än de större företagen. Omsättningen för småföretagen i landskapet minskade med omkring 11 procent, medan minskningen av de större företagens omsättning var mer än tre gånger större. I landskapet Österbotten däremot utvecklades småföretagen i ganska samma takt som de större företagen.

Utvecklingen av småföretagens omsättning i landskapen under juli - september 2009

Småföretagen i Kymmenedalen blev under juli-september efter i utvecklingen för småföretagen i hela landet inom alla andra huvudnäringsgrenar utom inom industrin. Omsättningen för småföretagen inom näringsgrenen sjönk med 11 procent från året innan, då minskningen i hela landet var fem procentenheter större. Omsättningen för småföretag inom servicebranscherna och byggverksamheten i landskapet gick ned med omkring 13 procent inom båda näringsgrenarna. Minst gick omsättningen ned i småföretag inom detaljhandeln, med 8,5 procent.

I Mellersta Österbotten däremot klarade sig småföretagen bättre än i hela landet inom alla huvudnäringsgrenar. I synnerhet små industri- och byggföretag klarade sig klart bättre i landskapet än i hela landet.

Uppgifter om småföretag från konjunkturtjänsten

Uppgifterna grundar sig på den senaste specialutredningen för Statistikcentralens konjunkturtjänst. Konjunkturtjänsten producerar konjunkturuppgifter om småföretag gällande hela ekonomin samt huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggande, handel och tjänster. Som områdesnivå kan landskap eller ekonomisk region väljas.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten, Konjunkturtjänsten för kunder. Statistikcentralen

Förfrågningar om småföretag: Satu Elho (09) 1734 2966 och Ville Koskinen (09) 1734 2665 palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: www.stat.fi/suhdannepalvelu