Pressmeddelande 6.7.2010

Var tredje finländare har bojkottat produkter

Var tredje finländare köper inte en bestämd produkt om man upplever att dess ursprung inte är acceptabelt. Miljöfaktorer och etiska faktorer med anknytning till produktionen av en produkt inverkar väsentligt på köparna särskilt i Sverige, Tyskland och Finland. Attityderna varierar avsevärt i de olika europeiska länderna. Exempelvis i många östeuropeiska länder anser konsumenterna att produktens ursprung inte är en viktig faktor då de fattar sina köpbeslut. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsbok över miljöstatistik Ympäristötilasto - Vuosikirja 2010.

Bojkott av produkter under det senaste året

Bojkotten av produkter har till största delen varit oförändrad jämfört med undersökningen för två år sedan. I Sverige och Tyskland har bojkotterna emellertid till och med ökat. Uppgifterna grundar sig på den europeiska samhällsundersökningen (European Social Survey, ESS), vars material samlades in vid årsskiftet 2008 och 2009. Undersökningen gällde invånare som fyllt 15 år och i varje land intervjuades 1 500 - 2 500 personer.

Polackerna litar på vetenskapens möjligheter att lösa miljöproblem

Enligt ESS-undersökningen finns det stora skillnader mellan de europeiska länderna när det gäller förtroendet för den moderna vetenskapens möjligheter att lösa miljöproblemen. I Polen litar 80 procent av invånarna på vetenskapen, i Danmark bara under 20 procent.

I jämförelsen placerar sig Finland nära genomsnittet för de europeiska länderna: 49 procent av finländarna tror att vetenskapen kan lösa miljöproblemen. I övriga Norden är förtroendet för vetenskapen klart mindre.

Förtroendet för vetenskapens möjligheter att lösa miljöproblem

Ett mångsidigt samlingsverk om miljön

Statistikcentralens årsbok över miljöstatistik "Ympäristötilasto - Vuosikirja 2010" innehåller statistiska uppgifter om ämnen med anknytning till livsmiljön. Boken omfattar statistikuppgifter om de miljökonsekvenser som människan förorsakar och om samhällets åtgärder för att skydda miljön.

Den 218-sidiga boken behandlar bl.a. växthusgasutsläpp och andra luftutsläpp, vattendragens belastning och tillstånd, avfall, skogar, totalanvändningen av naturresurser, trafik, energi, miljöskyddsutgifter samt européernas inställning till miljöfrågor. Utöver uppgifterna om Finland innehåller årsboken också en stor mängd jämförelseuppgifter om andra industriländer.

Källa: Ympäristötilasto - Vuosikirja 2010. Statistikcentralen. Pris 44 euro. Publikationen kan beställas från Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi.

Förfrågningar: Raija Tulokas (09) 1734 3419, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds