Tiedote 14.12.2010

Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta

Tilastokeskuksen julkaisema kokoomateos rakentamisen ja asumisen tilastoista on ilmestynyt. Rakentaminen ja asuminen -vuosikirja tarjoaa tilastotietoa katsausten, taulukoiden ja kuvioiden muodossa 20 aihealueelta. Kirja sisältää myös kansainvälistä vertailua.

Vuosikirjan tiedoista suurin osa on koottu Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on myös aineistoa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta, Maanmittauslaitokselta, Kansaneläkelaitokselta, Suomen Pankilta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Vuosikirja on saatavana myös verkkopalveluna.

Poimintoja Rakentaminen ja asuminen -vuosikirjan sisällöstä:

  • Vuonna 2009 uudisrakentaminen väheni selvästi. Uusia rakennuksia valmistui kaikkiaan 38,6 miljoonan kuutiometrin verran eli viidenneksen vähemmän kuin vuonna 2008. Eniten väheni asuinrakentamisen kuutiomäärä, noin neljänneksen.
  • Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2009 noin viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 40 miljoonan kuutiometrin verran.
  • Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2009 kaikkiaan 1,4 miljardilla eurolla. Korjauksien kustannukset kasvoivat 6,2 prosenttia vuodesta 2008.
  • Rakentamisen kustannukset laskivat vuonna 2009 keskimäärin 0,9 prosenttia edellisvuodesta, kun vuonna 2008 kustannukset kasvoivat 3,9 prosenttia.
  • Rakennusala työllisti viime vuonna 175 000 henkilöä. Alan työllisten määrä laski 6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömiä rakennusalalla oli keskimäärin 22 000, kun edellisvuonna työttömiä oli 11 000.
  • Rakennusyritysten liikevaihto supistui viime vuonna runsaat 14 prosenttia edellisvuodesta. Eniten pieneni talonrakennusyritysten liikevaihto, yli 17 prosenttia.
  • Vuonna 2009 koko maassa tehtiin 71 000 vanhojen asunto-osakehuoneistojen kauppaa. Kauppojen lukumäärä lisääntyi edellisvuodesta koko maassa hieman yli prosentin. Asunto-osakekauppojen yhteisarvo oli 9,1 miljardia euroa, noin 0,4 miljardia enemmän kuin edellisvuonna.
  • Vanhojen vapaa-rahoitteisten asuntojen keskimääräinen neliöhinta oli viime vuonna 1 934 euroa. Neliöhinta laski 0,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla keskineliöhinta oli 2 895 euroa ja muualla maassa 1 501 euroa.

 

Lähde: Rakentaminen ja asuminen – Vuosikirja 2010. Tilastokeskus
Hinta kestotilauksena 74 euroa.

Lisätietoja: Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Tilastokeskuksen myynti- ja asiakaspalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi
Vuosikirjan verkkopalvelun esittely: http://tilastokeskus.fi/rakas