Pressmeddelande 5.7.2012

Klimatförändringen finländarnas största miljöbekymmer

Var femte finländare ser klimatförändringen som den största anledningen till bekymmer i deras miljö. Lika många finländare är oroade över vattenföroreningar. Andra betydande miljöproblem är enligt finländarna luftföroreningar, kärnavfall och överutnyttjande av naturreserver. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya publikation över miljöstatistik 2012.

Av finländarna anser 60 procent att vårt nuvarande levnadssätt skadar naturen och vår livsmiljö. Däremot ser finländarna inte miljökonsekvenserna av den ekonomiska tillväxten som särskilt negativa.

Särskilt bekymrade är finländarna över befolkningstillväxten på jorden. Närmare 80 procent anser att jorden inte kan bära den nuvarande befolkningstillväxten.

Européerna släcker ljuset för att spara energi

Femtiofem procent av de européer som intervjuades för Eurobarometer-undersökningen berättar att de släcker ljuset och stänger av elektriska apparater för att spara energi. Fyrtiotre procent meddelar att de minskat uppvärmningen och/eller ventilationen.

Minskat användningen av belysning och elektriska apparater för att spara energi under det senaste året

Människor är mycket mer intresserade av energibesparing i hemmet än i trafiken eller på arbetsplatsen. T.ex. bara 12 procent av de intervjuade berättar att de sänkt sin körhastighet för att spara energi. Ännu färre är intresserade av att spara energi på arbetsplatsen.

Mest intresserade av energibesparing är man på Malta, i Luxemburg. Sverige och Slovenien, där över 90 procent har sparat energi. Av finländarna meddelar 81 procent att de har sparat energi. Viljan att spara energi är minst i Grekland, där 76 procent av de intervjuade har sparat energi. Av européerna meddelar 17 procent att de inte har vidtagit några som helst energisparåtgärder.

Ett årligt samlingsverk om miljön

Statistikcentralens årsbok över miljöstatistik Ympäristötilasto – Vuosikirja 2012 (ung. Miljöstatistik – Årsbok 2012) innehåller statistiska uppgifter om flera ämnen med anknytning till livsmiljön. Boken omfattar statistikuppgifter om de miljökonsekvenser som människan förorsakar och om samhällets åtgärder för att skydda miljön.

Den 218-sidiga boken behandlar bl.a. växthusgasutsläpp och andra luftutsläpp, vattendragens belastning och tillstånd, avfall, skogar, totalanvändningen av naturresurser, trafik, energi, miljöbeskattning, miljöskyddsutgifter samt européernas inställning till miljöfrågor. Årsboken innehåller uppgifter om Finland, som bygger på senaste material, samt jämförelseuppgifter om världen i övrigt.

Källa: Ympäristötilasto – Vuosikirja 2012. Statistikcentralen. Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller Editas nätbokhandel.

Förfrågningar: Tuula Kyllönen (09) 1734 3546, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds