Tiedote 4.9.2012

Pienyritykset menestyivät suuria paremmin vain teollisuudessa

Päätoimialojen liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa noin 6 prosenttia vuoden takaisesta. Päätoimialoista nopeimmin kasvoi rakentaminen, hitaimmin puolestaan teollisuus. Pienyritysten liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla, mutta teollisuutta lukuun ottamatta kasvuvauhti jäi jälkeen suuremmista toimijoista.

Kaupan päätoimialalla pienten toimijoiden liikevaihdon kehitys hyytyi selvästi verrattuna alan kaikkien yritysten kasvuun, joka oli 10,1 prosenttia. Tammi-maaliskuussa kaupan toimijoiden liikevaihdon suotuisaa kehitystä siivitti vilkkaasti sujunut autokauppa.

Rakentamisen liikevaihto kasvoi tammi-maalikuussa kauppaakin nopeammin, lähes 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pienet rakennusalan toimijat ylsivät nekin hyvään 8 prosentin kasvuun. Päätoimialoista hitaimmin kehittyi teollisuus, jossa liikevaihto sinnitteli vain prosenttiyksikön kasvuun. Teollisuus oli ainoa toimiala, jossa liikevaihto kasvoi pienyrityksissä nopeammin kuin toimialan kaikissa yrityksissä.

Pienyritysten liikevaihdon kehitys tammi-maaliskuussa 2012 verrattuna kaikkiin yrityksiin

Vuosimuutos vertaa vuoden 2012 tammi-maaliskuusta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Pienyrityksiksi määriteltiin yritykset, joissa on korkeintaan kymmenen työntekijää ja joiden liikevaihto on enintään kaksi miljoonaa euroa vuodessa.

Pienyritykset kasvoivat maakunnissa maltillisesti

Tammi-maaliskuussa pienyritysten liikevaihto kasvoi kaikissa maakunnissa, tosin varsin hillitysti. Suotuisinta pienyritysten liikevaihdon kehitys oli Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Heikoimmin liikevaihtoa syntyi kainuulaisissa pienyrityksissä. Lapissa pienten toimijoiden liikevaihto kasvoi 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin maakunnan kaikissa yrityksissä.

Koko maassa pienyritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 4,7 prosenttia – noin kaksi prosenttia vähemmän kuin koko maan kaiken kokoisissa yrityksissä.

Pienyritysten liikevaihdon kehitys maakunnissa vuoden 2012 tammi-maaliskuussa

Liikevaihdon vuosimuutos I/2012 / I/2011, kaikki toimialat yhteensä (TOL A-X).

Asiakaskohtaisesta suhdannepalvelusta tietoja pienyrityksistä

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun pienyritystietoihin sekä uuteen erityisselvitykseen. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa pienyritysten suhdannetietoja koko talouden, teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä palveluiden päätoimialoilta erityisselvityksinä. Aluetasona voidaan kuvata maakunnan tai seutukunnan kehitystä.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja pienyrityksistä: Satu Elho 09 1734 2994, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu