Lediga arbetsplatser

Statistikcentralen är en mångsidig producent av samhällelig information och en aktiv medlem i det internationella statistiska samfundet. Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov. Vi har omkring 850 sakkunniga inom olika branscher.

Närmare information om Statistikcentralen som arbetsgivare hittar du under avsnittet Statistikcentralen.

 

 

Uppgift

Ansökningstiden utgår

Statistikexpert 17.8.2018 kl 15:00
Överaktuarie, 2 tjänster 24.8.2018 kl 15:00
Planerare för informationstjänst 28.8.2018 kl 15:00
Koordinator för sekreterartjänsten 31.8.2018 kl 15:00

Senast uppdaterad 17.8.2018