Lediga arbetsplatser

Statistikcentralen är en mångsidig producent av samhällelig information och en aktiv medlem i det internationella statistiska samfundet. Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov. Vi har omkring 850 sakkunniga inom olika branscher.

Närmare information om Statistikcentralen som arbetsgivare hittar du under avsnittet Statistikcentralen.

 

 

Uppgift

Ansökningstiden utgår

Webbtjänstexpert 23.4.2019 kl 15:00
Planerare/conroller till upgifter inom intern redovisning och ekonomirapportering 23.4.2019  kl 15.00
Planerare 25.4.2019  kl 15.00
Programspecialist 6.5.2019  kl 15.00

Senast uppdaterad 18.4.2019