Lediga arbetsplatser

Statistikcentralen är en mångsidig producent av samhällelig information och en aktiv medlem i det internationella statistiska samfundet. Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov. Vi har omkring 850 sakkunniga inom olika branscher.

Närmare information om Statistikcentralen som arbetsgivare hittar du under avsnittet Statistikcentralen.

 

 

Uppgift

Ansökningstiden utgår

Planerare till organiseringen av datainsamlingar 23.5.2018 kl 15:00
Statistikexpert inom Befolknings- och välfärdsstatistiken 24.5.2018 kl 15:00
Planerare/controller till uppgifter inom intern redovisning och ekonomirapportering 28.5.2018 kl 15:00
Utvecklingschef till nationalräkenskaperna 4.6.2018 kl 15:00
Statistikexpert 4.6.2018 kl 15:00

Senast uppdaterad 22.5.2018