Uutiset 2017

26.4.2017 Miten taloustilanteen muutokset näkyvät tilastoissa?

Suhdannekehityksen herkät tietolähteet -kurssilla 4.5.2017 perehdytään siihen, mitä tilastot kertovat talouden viimeaikaisista muutoksista. Lisäksi kurssilla esitellään, mitä yhteistä on kuluttajien odotuksilla, aikomuksilla ja kansantalouden kehityksellä.  Kurssi on myös webinaarina. Kurssiohjelma

25.4.2017 Suomi–Ruotsi-vertailu: Pienten lasten äitien työssäolossa ei suuria eroja

Työssäoloasteita vertailemalla työllisyysasteiden tuottama ero Suomen ja Ruotsin välillä lähes häviää.  Alle kolmi­vuotiaiden lasten äitien kohdalla on kuitenkin selvä ero. (Tieto&trendit)

24.4.2017 Tilastokeskus valtioneuvoston tilastotietopalvelun kanavaksi

Tilastokeskus avaa 24.4. tilastotietopalvelun valtioneuvoston kanslialle, ministeriöille, tasavallan presidentin kanslialle ja oikeuskanslerin virastolle. Tilastot käyttöön -palvelu on osa jo olemassa olevaa yleistä Tilastokeskuksen informaatikkojen tietopalvelua.

11.4.2017 Kunnallisvaalien karttapalvelu avattu

Tilastokeskuksen maksuttoman vaalikarttapalvelun avulla voi tarkastella mm. äänestysaktiivisuutta, puolueiden kannatusta ja kannatuksen muutosta eri aluetasoilla. Kunnallisvaalit 2017: vaalikarttapalvelu

6.4.2017 Vuosisadan vertailut

Itsenäisyytensä aikana Suomi on muuttunut melkoisesti. Muutokset näkyvät niin yhteiskunnan isoissa linjoissa kuin arjen pienissäkin asioissa. Vuosisadan vertailuissa esittelemme muutosta itsenäisyyden alkuvuosien ja nykypäivän lukujen avulla.

6.4.2017 Kilpailukykysopimus muuttaa ansiotasoindeksin laskentaa

Tilastokeskus muuttaa ansiotasoindeksien laskentatapaa. Jatkossa sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille palkansaajille lasketaan ansiot kuukausiansioina. Uudessa laskentamallissa työajan pidennys ei näy ansiotasoindeksissä, mutta lomarahojen leikkaukset näkyvät. (Tieto&trendit)

5.4.2017 Miten kotikuntasi sijoittuu kuntavertailuissa?

Kuntien avainluvut -palvelussa voit vertailla kuntia keskenään tai suhteessa koko maan lukuihin. Maksuton palvelu esittää keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa ja kuvioina. Tilastotiedot on nyt päivitetty vuoden 2017 aluejaolla.

31.3.2017 Kunnallisvaaliehdokkaiden enemmistö miehiä

Kunnallisvaalien ehdokkaista 60 prosenttia on miehiä. Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 50 vuotta. Lisää tietoa mm. ehdokkaiden koulutuksesta ja tuloista löytyy Tilastokeskuksen tekemästä katsauksesta.

31.3.2017 Kulttuurituotteiden vienti kasvanut EU-maissa, Suomessa vähentynyt

Eurostatin tilastojen mukaan EU-maiden kulttuurituotteiden viennin arvo unionin ulkopuolisiin maihin oli vuonna 2014 lähes 13 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli lähes 11 miljardia euroa. Vienti kasvoi yli 20 prosenttia vuodesta 2008, kun taas tuonti väheni lähes 14 prosenttia.

28.3.2017 Pienelle Suomelle suuri rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Globaalin ilmasto-ongelman näkökulmasta paukut kannattaa laittaa biotalouteen, ympäristöliiketoimintaan ja ympäristön tilaa parantaviin ratkaisuihin. Kokoaan suurempi Suomi – selvitys sisältää sata ratkaisua, joilla Suomi voi auttaa maailmaa rajoittamaan päästöjä, kirjoittaa Niina Lesonen Tieto&trendit-blogissa.

28.3.2017 Naisia kolmannes kuntayhtiöiden hallituksissa

Kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenistä 34 prosenttia on naisia. Naisten osuus hallitusten puheenjohtajista oli selkeästi matalampi, 16 prosenttia. Toimitusjohtajista naisia oli vajaat 24 prosenttia. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton yhteisestä selvityksestä. (Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote)

23.3.2017 Määritelmämuutos vuosilta 2008–2009 näkyy pienten lasten äitien työllisyydessä

Työllisen määritelmässä tapahtunut muutos vaikutti ensisijaisesti pienten lasten äitien työllisyysasteeseen, sillä Suomessa juuri äidit pitävät suurimman osan vanhempainvapaasta. (Tieto&trendit)

21.3.2017 Sivutyöt ovat yleistyneet

Valtaosa työllisistä tekee yhtä työtä, mutta sivutyötä tekevien määrä on kasvanut viime vuosina, kirjoittaa Pertti Taskinen Tieto&trendit-artikkelissa.

20.3.2017 Suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä tutkitaan

Tilastokeskus tutkii jälleen suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa, millaisia tietoteknisiä laitteita kotitaloudessa on sekä laitteiden käyttötapoja.   

15.3.2017 Opi hyödyntämään tilastotietokantoja ja avointa dataa

Tilastotietokantojen ja avoimen datan käyttömahdollisuudet  -kurssilla opit käytännön harjoitusten avulla etsimään tietoa tilastotietokannoista ja hyödyntämään Tilastokeskuksen avoimia aineistoja. Kurssiohjelma

15.3.2017 Kaikki päätoimialat kasvoivat vuonna 2016

Päätoimialoista rakentamisen liikevaihto kasvoi vuonna 2016 nopeimmin, 8,6 prosenttia. Kaikki päätoimialojen kehitystä kuvaavat katsaukset ovat nyt luettavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilla.

14.3.2017 Nuoret ikäluokat kasvavat maahanmuuton ansiosta

Kolmikymppiset muodostavat suurimman ikäluokan ulkomaalaistaustaisten joukossa. Toisen polven ulkomaalaistaustaisten määrä kasvaa nopeasti: se on kaksinkertaistunut vuodesta 2007, kirjoittaa Marja-Liisa Helminen. (Tieto&trendit)

9.3.2017 Webinaari: Kansantalouden tilinpidon kehitys sektoreittain 2016

Tilastokeskus järjestää 16.3.2017 webinaarin, jossa julkistetaan kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot sektoreittain vuodelta 2016. Tilaisuudessa esitellään tietoja muun muassa julkisen talouden, yritysten sekä kotitalouksien tulojen kehityksestä sekä ulkomaankaupasta.

8.3.2017 Lukuja suomalaisten naisten elämästä

Suomen väestöstä noin 2,8 miljoonaa eli 50,8 prosenttia on naisia. Viime vuonna työllisiä naisia oli 1 182 000. Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi olemme koonneet tilastotietoa muun muassa naisten koulutuksesta ja ammateista sekä naisista työelämässä.

7.3.2017 Tytöistä ja pojista polvi parantunut?

Nykynuoret elävät aiempaa vauraammassa, kaupunkimaisemmassa ja monikulttuurisemmassa Suomessa. Elintaso ja terveys ovat kohentuneet ja koulutus lisännyt tulevaisuuden mahdollisuuksia. Hyvinvoinnissa on kuitenkin eroja, kirjoittaa Miina Keski-Petäjä. (Tieto&trendit 1/2017) 

6.3.2017 Nuoret ja tulevaisuus -seminaari suoratoistona

Nuoret ja tulevaisuus satavuotiaassa Suomessa -seminaaria on mahdollisuus seurata suoratoistona 7.3.2017 klo 9.30­–12.00. Ohjelma

3.3.2017 Veromuutokset haastavat suhdannetilastointia

Tammikuusta alkaen yritykset, joiden vuosiliikevaihto on alle 500 000 euroa, voivat ilmoittaa kuukausittaisen arvonlisäveronsa suoriteperusteisen ilmoituksen sijaan maksuperusteisesti. Varaudummekin suhdannetilastoissa aineistomuutokseen. Haasteellisinta on, että maksutapaa vaihtavia yrityksiä ei voida varmuudella tunnistaa. (Tieto&trendit)

3.3.2017 Oppilaitokset päivitetty rajapinnalle

Tilastokeskus on päivittänyt avoimessa käytössä olevia paikkatietoaineistojaan. Paikkatietorajapinnalle on päivitetty vuoden 2016 oppilaitokset.

2.3.2017 Ulkomaalaistaustainen nuori samaistuu usein sekä suomalaisuuteen että taustamaahansa

Ulkomaalaistaustaiset nuoret yhdistävät etnisessä identiteetissään taidokkaasti suomalaisuutta ja taustamaansa kulttuuria. Huolestuttavaa kuitenkin on, että Suomessa syntyneistä tai alle kouluikäisinä Suomeen muuttaneista joka kolmas ei tunne itseään suomalaiseksi, kirjoittaa Liisa Larja. (Tieto&trendit)

23.2.2017 Verot valtion maksettavaksi

Ikivanha vitsi siitä, että verot pitäisi siirtää valtion maksettavaksi, ei – yllättävää kyllä – ole pelkkä vitsi. Julkisyhteisöt maksavat huomattavan määrän veroja ja veronluonteisia maksuja. Ne sisältyvät veroasteeseen ja nostavat sen korkeammaksi kuin monissa muissa maissa. Veroasteen kansainvälinen vertailu on varsin hankalaa, kirjoittaa Olli Savela Tieto&trendit-blogissa.

22.2.2017 Tiedotustilaisuus talouden kehityksestä vuonna 2016

Tilastokeskus julkistaa kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot vuoden 2016 talouskehityksestä tiedotustilaisuudessa 1.3.2017 klo 9. Ohjelma ja ilmoittautuminen

21.2.2017 Työajat muuttuivat – voidaanko se mitata?

On epävarmaa, miten kilpailukyky­sopimuksen mukainen työajan pidentyminen lopulta näkyy työ­aikojen tilastoissa, kirjoittaa Pertti Taskinen Tieto&trendit-blogissa.

20.2.2017 Suomen historiaa nuorten silmin

Viidettä kertaa järjestettävän kansainvälisen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun Suomen finaali on ratkennut. Tällä kertaa kilpailun aiheena oli Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Suomen historia. Yläkoulusarjan voittajat ovat Paraistenseudun koulusta Paraisilta ja lukiosarjan voittajat Erkon lukiosta Orimattilasta.

15.2.2017 Suhdanneklubi: Hintakehityksen ennustaminen

Tilastokeskus järjestää 10.3.2017 tilaisuuden, jossa asiantuntijat kertovat näkemyksensä hintakehityksestä ja kehityksen ennustamisesta. Tilaisuuden ohjelma

9.2.2017 Tulkitse ja käytä tilastoja oikein

Mistä tietää, voiko tilastoon luottaa? Tilastokeskuksen 14.3.2017 järjestämä kurssi antaa valmiuksia tilastojen lukemiseen ja hyödyntämiseen. Kurssi järjestetään myös webinaarina. Kurssin ohjelma

7.2.2017 Tilastokisat medialle ja opiskelijoille käynnissä

Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestämme kaksi tilastojen käyttöön liittyvää kilpailua. Tilastot mediassa -kilpailussa etsimme parasta tilastoja hyödyntävää aineistoa mediassa. Opiskelijoiden kisassa haemme puolestaan parasta tilastoja havainnollistavaa sähköistä toteutusta. Lue lisää

6.2.2017 Maahanmuuttajista teemasivusto englanniksi

Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivuilla esitetään keskeisimpiä tietoja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ja viime vuosien kansainvälisestä muuttoliikkeestä. Sivut on julkaistu nyt myös englanniksi.

2.2.2017 Liikevaihdon kasvu vauhdittui maakunnissa viime vuoden tammi-syyskuussa

Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi koko maassa vajaat 2 prosenttia vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Maakunnittain tarkasteltuna kasvu oli voimakkainta Kainuussa, jossa kaikkien alojen yhteenlaskettu liikevaihto kohosi lähes 10 prosenttia vuotta aiemmasta.

31.1.2017 Vuosisadan tilastolähteet

Mistä löytyy tieto Suomen väkiluvusta vuonna 1917? Entä solmittujen avioliittojen määrästä tai investointiasteesta? Keräsimme listan lähteistä, joiden avulla voit tutustua itsenäisyyden alkuvuosien tilastoihin. Vuosisadan lähteet

30.1.2017 Mikä saisi sinut vastaamaan?

Kuuluitko siihen 200 000 suomalaisen joukkoon, johon otimme viime vuonna yhteyttä kysyäksemme esimerkiksi työssäkäynnistä, kulutuksesta tai toimeentulosta? Mikä tekisi tiedonkeruisiin vastaamisesta houkuttelevampaa, kysyy Laura Hulkko Tieto&trendit-blogissa.

26.1.2017 Voiko vihreää kasvua vauhdittaa?

Ympäristöliiketoimintaa syntyy yhä ennen kaikkea perinteisillä toimialoilla. Suurta korkean teknologian tukemaa ”vihreän kasvun” voittokulkua ei vielä näy, kirjoittaa Leo Kolttola Tieto&trendit-blogissa.

26.1.2017 Vuoden 2017 kuntapohjaiset tilastointialueet päivitetty rajapinnalle

Tilastokeskus on päivittänyt avoimessa käytössä olevia paikkatietoaineistojaan. Päivityksessä lisättiin rajapinnalle vuoden 2017 kuntapohjaiset tilastointialueet.

25.1.2017 Vaarallinen tilasto vai vaihtoehtoinen tosiasia

Miksi yksinkertainen kysymys työttömyysasteesta sai Trumpin lehdistösihteerin kiemurtelemaan, pohditaan Tieto&trendit-blogissa.

25.1.2017 Perheyrityksillä on suuri merkitys Suomen työllisyydelle

Perheyritysten rooli Suomen taloudelle on merkittävä, kertoo Perheyritysten liiton ja Tilastokeskuksen julkaisema selvitys. Perheyrityksiä on kaikilla toimialoilla, ja ne ovat alueellisesti hyvin edustettuina koko maassa. (Perheyritysten liiton tiedote)

25.1.2017 Liikenteessä vakavasti loukkaantuneita jää pois tilastoista

Pyöräilijöille ja mopoilijoille sattuneet tapaturmat ovat tyypillisiä onnettomuuksia, joita ei raportoida poliisille. (Tieto&trendit)

25.1.2017 Paavo tuntee asuinalueesi

Missä Suomen postinumeroalueilla asuu koulutetuin väestö? Entä missä on eniten asuinrakennuksia tai kesämökkejä? Tilastokeskuksen veloituksettomasta Paavo-palvelusta saa monipuolista tietoa postinumeroalueittain. Palvelun tiedot on päivitetty tänään Paavon päivänä.

24.1.2017 Tilastrofi-kilpailu Helsingin kouluille käynnissä

Tilastrofi-kilpailussa peruskoululuokat voivat tehdä tutkimuksia valitsemistaan ilmiöistä ja julkaista tutkimustuloksensa Tilastrofi-palvelussa. Opettaja, ilmoita luokkasi mukaan kisaan!

20.1.2017 Tilastokeskus mukana Educa-tapahtumassa

Educa 2017 -tapahtuma kokoaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset Messukeskukseen 27.–28.1.2017. Tämän vuoden teemana on Suomi 100 vuotta – Oppimista ja sivistystä. Tervetuloa vierailemaan osastollamme 6d78.

18.1.2017 Tutustu työmarkkinatilastoihin

Tilastokoulun uudistettu Työmarkkinatilastot-kurssi auttaa tulkitsemaan työmarkkinoita ja työelämää koskevia ilmiöitä. Kurssilla esitellään muun muassa työmarkkinatilastoinnin peruskäsitteitä ja kansainvälisiä vertailutietoja.

16.1.2017 Tilastokeskus tutkii aikuisten opiskelua

Tilastokeskus kerää parhaillaan aikuiskoulutustutkimuksen avulla tietoja suomalaisten aikuisten koulutuksesta ja oppimisesta. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa koulutuksen laajuutta, koulutustarpeita sekä mielipiteitä koulutuksesta.

13.1.2017 Miten perheyritykset vaikuttavat Suomen talouteen?

Suomalaiset perheyritykset tuottavat kolmanneksen yritysten jalostusarvosta. Perheyritysten vaikuttavuutta Suomen talouteen on selvitetty Perheyritysten liiton ja Tilastokeskuksen tutkimuksessa, jonka tulokset julkistetaan 25.1.2017. Tilaisuuden ohjelma

12.1.2017 Pk-yritysten vaikutus vientimenestykseen tilastoitua suurempi

Pohjoismaissa pk-yrityksillä on suuri merkitys viennin arvonlisäyksen muodostumisessa. Vaikka lukumääräisesti harva pk-yritys harjoittaa vientiä, on niillä kuitenkin vahva linkki globaaliin talouteen suurempien yritysten tuotantoketjujen kautta. Suuri osa tästä arvonlisäyksestä muodostuu palveluista.

11.1.2017 Onko yrittäjyydestä työllisyyden parantajaksi?

Yrittäjien lukumäärä on viime aikoina lisääntynyt lähinnä yksinyrittäjien ansioista. Sen sijaan työnantajayrittäjien lukumäärä ei ole juurikaan muuttunut. Työllisyyden parantamisen kannalta tämä on huolestuttavaa, kirjoittaa Antti Katainen Tieto&trendit-artikkelissa.

10.1.2017 Kysely selvittää suomalaisten rahapelaamista

Suomalaiset ovat aktiivisia rahapelaajia. Rahapelikysely 2016 -tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten rahapelaamista ja rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen tiedonkeruun toteuttaa Tilastokeskus. THL:n uutinen

9.1.2017 Taloustilastojen käyttäjät arvioivat tilastojulkaisemista myönteisesti

Tilastokeskus selvitti taloustilastojen käyttäjien mielipiteitä tilastotiedon julkaisemisesta. Käyttäjien vastauksissa korostui osuvan tilastotiedon merkitys talouden yleiskuvan pohjana.

9.1.2017 Lisää tilasto-osaamistasi

Tilastokeskuksen kevätkauden kurssit tarjoavat tietoa muun muassa tilastollisista peruskäsitteistä sekä tilastojen analysoinnista, tulkinnasta ja käytöstä. Tutustu kurssitarjontaan.

5.1.2017 Digiaktiivit yritykset pärjäävät murroksessa

Digitalisaatiota runsaasti hyödyntävät yritykset peittoavat digiä hyödyntämättömät yritykset monella eri uudistumisen mittarilla. (Tieto&trendit)

3.1.2017 Tieteen päivät 2017

Olemme mukana Tieteen päivillä 11.-15.1.2017 Helsingin yliopistolla. Tervetuloa vierailemaan näyttelyosastollamme yliopiston päärakennuksen 2. kerroksessa.

Jaa