Nyheter 2017

25.4.2017 Statistikcentralen en kanal för statsrådets statistiska informationstjänst

Den 24 april öppnar Statistikcentralen en statistisk informationstjänst för statsrådets kansli, ministerierna, republikens presidents kansli och justitiekanslersämbetet. Tjänsten är en del av Statistikcentralens informatörers allmänna informationstjänst. 

11.4.2017 Tjänsten med valkartor över kommunalvalet öppnad

I Statistikcentralens avgiftsfria webbtjänst med valkartor är det möjligt att bl.a. studera valdeltagande, partiernas väljarstöd och förändringar i väljarstödet på olika områdesnivåer. Kommunalvalet 2017: Valkartstjänst

6.4.2017 Förändringar under hundra år

Under självständighetsåren har Finland förändrats avsevärt. Förändringarna syns både i de stora riktlinjerna i samhället och i små vardagliga saker. Vi presenterar förändringen med hjälp av siffror från början av självständighetstiden och från nutiden. Förändringar under hundra år

31.3.2017 Majoriteten av kandidaterna i kommunalvalet är män

Sextio procent av kandidaterna i kommunalvalet är män. Genomsnittsåldern för alla kandidater är 50 år. Mera information om bl.a. kandidaternas utbildning och inkomster finns i Statistikcentralens översikt.

28.3.2017 I kommunala bolagsstyrelser är var tredje en kvinna

Det finns 34 procent kvinnor i styrelserna för kommunägda aktiebolag. Kvinnornas andel av styrelseordförandena var klart lägre, 16 procent. Av verkställande direktörer var knappt 24 procent kvinnor. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens, social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets gemensamma utredning. (Social- och hälsovårdsministeriet pressmeddelande)

20.3.2017 Finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik undersöks

Statistikcentralen undersöker igen finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik. I undersökningen utreds bl.a. hurdan datateknisk utrustning hushållen har och hur datorer och andra apparater används.  

3.3.2017 Läroanstalterna har uppdaterats i gränssnittet

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Läroanstalterna för år 2016 har uppdaterats i gränssnittet för GIS-tjänster.

22.2.2017 Presskonferens om den ekonomiska utvecklingen år 2016

Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2016 under presskonferensen 1.3.2017 kl. 9.

20.2.2017 Finlands historia med ungdomars ögon

Den finländska finalen i den internationella statistiktävlingen i att läsa och använda statistik är avgjord. Tävlingen arrangerades nu för femte gången. Finlands 100-årsjubileum till ära var temat för tävlingen den här gången Finlands historia. Vinnarna bland högstadieeleverna kommer från Paraistenseudun koulu i Pargas. I serien för gymnasier segrade Erkon lukio från Orimattila.

7.2.2017 Statistiktävlingar för media och studerande pågår

Finlands 100-årsjubileum till ära arrangerar vi två tävlingar kring användning av statistik. I tävlingen ”Statistiken i media” söker vi efter det bästa material som utnyttjar statistik i media. I tävlingen för studerande söker vi efter det bästa elektroniska bidrag som åskådliggör statistik. Läs mer

31.1.2017 Statistikkällor under hundra år

Var hittar du uppgifter om Finlands folkmängd år 1917? Eller om antalet ingångna äktenskap eller investeringsgraden? Vi har sammanställt en lista över källor med vars hjälp du kan ta del av statistik från början av självständighetstiden. Källor under hundra år

26.1.2017 De kommunbaserade statistikområdena för år 2017 har uppdaterats i gränssnittet

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Vid uppdateringen har gränssnittet kompletterats med de kommunbaserade statistikområdena för år 2017.

25.1.2017 Paavo känner ditt bostadsområde

I vilka postnummerområden i Finland bor den mest utbildade befolkningen? Var finns flest bostadsbyggnader eller sommarstugor? Uppgifterna finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats idag på Paavodagen.

16.1.2017 Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

För närvarande samlar Statistikcentralen in uppgifter om vuxna finländares utbildning och lärande med hjälp av vuxenutbildningsundersökningen. I undersökningen utreds bl.a. utbildningens omfattning, utbildningsbehov samt åsikter om utbildning.

10.1.2017 Enkät utreder finländarnas penningspelande

Finländarna är aktiva penningspelare. I enkäten om penningspel kartläggs finländarnas penningspelande och åsikter kring penningspelandet. Datainsamlingen för Institutet för hälsa och välfärds undersökning genomförs av Statistikcentralen. THL:s nyhet

10.1.2017 Användarna gav en positiv bedömning av publiceringen av ekonomisk statistik

Statistikcentralen utredde vad användarna anser om publiceringen av statistisk information. I användarnas svar accentuerades betydelsen av exakta statistiska uppgifter som grund för den allmänna bilden av ekonomin.

Dela