Nyheter 2017

16.1.2017 Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

För närvarande samlar Statistikcentralen in uppgifter om vuxna finländares utbildning och lärande med hjälp av vuxenutbildningsundersökningen. I undersökningen utreds bl.a. utbildningens omfattning, utbildningsbehov samt åsikter om utbildning.

10.1.2017 Enkät utreder finländarnas penningspelande

Finländarna är aktiva penningspelare. I enkäten om penningspel kartläggs finländarnas penningspelande och åsikter kring penningspelandet. Datainsamlingen för Institutet för hälsa och välfärds undersökning genomförs av Statistikcentralen. THL:s nyhet

10.1.2017 Användarna gav en positiv bedömning av publiceringen av ekonomisk statistik

Statistikcentralen utredde vad användarna anser om publiceringen av statistisk information. I användarnas svar accentuerades betydelsen av exakta statistiska uppgifter som grund för den allmänna bilden av ekonomin.

Dela