Suomi on bioenergian suurvalta

  1. Uusiutuvat tuottavat neljänneksen sähköstä
  2. Turve on hitaasti uusiutuva biomassapolttoaine
  3. Puu ja turve sopivat yhteen
  4. Lisää jätteenpolttolaitoksia rakenteilla
  5. Bio-osuuksissa on haasteita
  6. Biodieseliä lähinnä omaan käyttöön
  7. Oksat, risut ja kannot tehokäyttöön
  8. Biopolttoaineet Suomessa:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Oksat, risut ja kannot tehokäyttöön

Niin kutsuttu kolmannen sukupolven biodieselin tuotanto perustuukin laajempaan raaka-ainepohjaan, jossa biomassasta kuten puuhakkeesta, ruokohelpestä kaasuttamalla tuotetaan synteettistä kaasua, joka muunnetaan Fischer-Tropsch -synteesillä biodieseliksi. Biomassojen kaasutus on tulevaisuudessa häämöttävää korkeaa teknologiaa, joka mahdollistaa korkealaatuisten nestemäisten polttoaineiden tuottamisen puuraaka-aineesta. Suomen metsäteollisuuden tuotantoyksiköissä on merkittäviä potentiaaleja hyödyntää puuraaka-ainetta ja tuotannon sivuvirtoja polttoainetuotannossa. Sellutehtaiden yhteyteen on suunnitteilla biojalostamoja, joissa biomassasta valmistetaan integroidussa prosessissa kaasutettua biodieselin raaka-ainetta, etanolia ja kemianteollisuuden tuotteita. Kaikki oksat, risut ja kannot hyödynnetään yhä perusteellisemmin ja prosessin energiatase paranee. Tällä on myös etuna se, että tukki- ja kuitupuu jää massa- ja paperituotannon raaka-aineeksi.

Päästöjä vähentävien energiateknologioiden ja -palveluiden kysyntä on globaalisti voimakkaasti kasvamassa. Kasvun ja kysynnän kasvun ennustetaan kohdistuvan muun muassa bioenergiaan. Teknologin ja innovaatioiden kehittäminen on nähty myös keskeisenä tavoitteena kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassamme. Tuloksekas tuotekehittely kotimaan markkinoilla avaa myös mahdollisuuksia menestyä vientimarkkinoilla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.4.2007