Suomi on bioenergian suurvalta

 1. Uusiutuvat tuottavat neljänneksen sähköstä
 2. Turve on hitaasti uusiutuva biomassapolttoaine
 3. Puu ja turve sopivat yhteen
 4. Lisää jätteenpolttolaitoksia rakenteilla
 5. Bio-osuuksissa on haasteita
 6. Biodieseliä lähinnä omaan käyttöön
 7. Oksat, risut ja kannot tehokäyttöön
 8. Biopolttoaineet Suomessa:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Biopolttoaineet Suomessa:

 • Puuperäiset polttoaineet (teollisuuden jäteliemet ja puutähteet kuten mustalipeä, kuori, puru ja prosessitähteet; metsähakkeet, -murskeet, pilke, puupelletit ja -briketit, kannot, energiapajut, pyrolyysiöljy)
 • Turve (hitaasti uusiutuva biomassapolttoaine)
 • Peltobiomassa (mm. ruokohelpi, öljykasvit, oljet)
 • Biopolttonesteet (etanoli, biodiesel)
 • Biokaasut (kaatopaikkojen, vedenpuhdistamoiden ja maatilojen biotähde-kaasut)
 • Kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus

Lähteet:

Energiaennakko 2006. Tilastokeskus.
Energiatilasto - Vuosikirja 2006. Tilastokeskus.
Liikenteen biopolttoaineiden tuotannon ja käytön edistäminen Suomessa. KTM:n Julkaisuja 11/2006.

 

 

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.4.2007