Teollisuuden toimialakatsaus III/2010

  1. Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät
  2. Tuotannon kasvuvauhti hidastui sekä Euroopassa että USA:ssa
  3. Liikevaihto ja tuottajahinnat nousussa
  4. Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät
  5. Teollisuusyritysten näkymät varovaisen myönteiset
  6. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  7. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tuotannon kasvuvauhti hidastui sekä Euroopassa että USA:ssa

Teollisuustuotannon (BCD TOL 2008, kausitasoitettu) kasvuvauhti Suomessa hidastui vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä verrattuna toiseen neljännekseen. Suomen teollisuustuotanto kasvoi 1,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tuotannon kasvuvauhti hidastui myös USA:ssa ja Euroalueella. Venäjällä teollisuuden kausitasoitettu tuotanto laski vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Japanissa teollisuustuotanto laski 1,5 prosenttia toiseen neljännekseen verrattuna.

Suomessa tuotannon volyymi kasvoi useilla teollisuuden päätoimialoilla edelliseen neljännekseen verrattuna. Viime vuoden kolmannella neljänneksellä tuotanto kasvoi kemianteollisuudessa runsaat 14 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 7,2 prosenttia. Metalliteollisuuden kasvuvauhti oli hitaampaa kuin vuoden toisella neljänneksellä. Sen tuotanto kasvoi vajaat 2 prosenttia. Metsäteollisuuden kausitasoitettu tuotanto laski runsaat 2 prosenttia verrattuna toiseen neljännekseen.

Euroopan unionissa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä prosentin edelliseen neljännekseen verrattuna. Myös EU:n talousveturin Saksan teollisuustuotannon kasvuvauhti hidastui viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Saksan teollisuustuotanto kasvoi vajaat 2 prosenttia. Euroalueen maista tuotanto laski edelleen Kreikassa ja Portugalissa. Myös Espanjassa teollisuustuotanto laski viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Sen sijaan Euroalueen kriisimaana pidetyn Irlannin teollisuustuotanto kasvoi 2,7 prosenttia.

Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut luvut)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2011