Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla

  1. Suomen kansantalouden tulot ovat kehittyneet suotuisasti
  2. Julkisen sektorin tuottamat yksilölliset palvelut vaikuttavat kotitalouksien tuloihin
  3. Kansalaisten tuloja kuvaa parhaiten kotitalouksien oikaistu tulo
  4. Kotitaloudet ja kansantaloudet ovat kehittyneet samaan tahtiin
  5. Maidenväliset elintasovertailut ovat hankalia
  6. Suomi on OECD-maiden keskitasoa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Maidenväliset elintasovertailut ovat hankalia

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo ei kovin hyvin sovellu kansainvälisiin vertailuihin, koska eri maissa tuloilla voidaan hankkia erilainen määrä palveluita. Jos sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääosin julkisia kuten Suomessa, saavat tulot olla pienemmät kuin sellaisessa maassa, jossa nämä palvelut joutuu ostamaan itse.

Sen sijaan kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo on paljon vertailukelpoisempi, koska tuloihin on lisätty yksilöllisten julkisten palveluiden arvo ja niistä saatu laskennallinen tulo. Yksilölliset palvelut vaikuttavat välittömämmin kansalaisten kokemaan taloudelliseen hyvinvointiin kuin kollektiiviset.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo ja todellinen yksilöllinen kulutus lienevät parhaat saatavilla olevat taloudellisen hyvinvoinnin eli elintason mittarit. Oikaistu tulo kertoo kulutusmahdollisuuksista ja yksilöllinen kulutus toteutuneesta kulutuksesta.

Kansainvälisissä vertailuissa ne on suhteutettava kunkin maan hintatasoon – vastaavalla tavalla bruttokansantuote ilmoitetaan yleensä ostovoimakorjattuna. Vertailuihin on kuitenkin syytä suhtautua varauksella, koska ostovoimalaskelmissa ei vielä pystytä ottamaan kovin hyvin huomioon kaikkia hintoja. Lisäksi maiden välisiä vertailuja tehtäessä on otettava huomioon maiden erilaisuus: esimerkiksi kylmän ilmaston maissa eläminen vaatii enemmän energiaa ja tuloja kuin lämpimissä maissa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.3.2011