Kuluttajahintaindeksi uudistui

  1. Painorakenne uudistettiin vastaamaan vuoden 2010 kulutusta
  2. Elinkustannusindeksi sopii pitkän aikavälin tarkasteluihin
  3. Euroopan unionin yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin perusvuosi säilyi ennallaan

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Elinkustannusindeksi sopii pitkän aikavälin tarkasteluihin

Määrävuosin uudistettavat kuluttajahintaindeksit sopivat lyhyen aikavälin tarkasteluihin. Elinkustannusindeksi 1951:10=100 on uusimmasta kuluttajahintaindeksistä (tällä hetkellä kuluttajahintaindeksi 2010=100) ketjuttamalla laskettu pitkä aikasarja, ja se kehittyy siten samalla tavalla kuin kuluttajahintaindeksi.

Asuin- ja liikehuoneistojen vuokrat samoin kuin maanvuokratkin on sidottu yleensä elinkustannusindeksiin. Elinkustannusindeksi on tiedonkäyttäjän kannalta käytännöllisin, sillä indeksiuudistukset eivät katkaise sarjaa ja elinkustannusindeksin pisteluvut julkaistaan kuukausittain samaan aikaan kuin kuluttajahintaindeksi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.5.2011