Naiset aiempaa vaativammissa tehtävissä – palkkapussi ennallaan

  1. Naisten ammatinvalinnassa painaa kutsumus, miehillä palkka?
  2. Erot sitkeässä myös paremmin palkatuissa ammateissa
  3. Edelleen on miesten ja naisten aloja
  4. Sukupuolten välinen palkkaero historian jäänne?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Erot sitkeässä myös paremmin palkatuissa ammateissa

Mistä sitten johtuu, että sukupuolten välinen palkkaero ei ole kaventunut enempää, vaikka palkansaajarakenteessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia?

Kun katsotaan esimerkiksi johtajia, niin naisten osuus on vuodesta 2001 kasvanut 30 prosentista 35 prosenttiin. Tämä rakennemuutos on luonnollisesti nostanut naisten keskiansiota, sillä johtajilla palkkataso on kaikkien palkansaajien keskiarvoa suurempi. On kuitenkin otettava huomioon, että naisten ja miesten välinen palkkaero kyseisessä ammattiluokassa ei ole juurikaan kaventunut samalla ajanjaksolla. Naisjohtajien ansiot olivat vuonna 2001 keskimäärin 78 prosenttia miesjohtajien keskiansioista ja vuonna 2009 ero oli 79 prosenttia.

Erityisasiantuntijoissa naisten osuus on myös kasvanut, mutta naisten ja miesten välinen palkkaero on jopa suurentunut. Asiantuntijoilla kehitys on ollut johtajien kanssa samanlainen. Naisten suhteellinen osuus ammattiryhmässä on kasvanut, mutta samaan aikaan palkkaero miehiin on kaventunut vain vähän.

Naisjohtajien ja asiantuntijoiden määrän kasvulla on positiivinen palkkavaikutus, mutta sen saattaa hyvinkin kumota toinen muutos – naisten osuuden kasvu matalamman palkkatason ammateissa kuten hoivatyössä.

Naisten ansioiden osuus miesten ansioista 1995–2009

Lähde: Palkkarakennetilasto, Tilastokeskus

Sukupuolten välisen palkkaeron supistuminen ei ole palkansaajarakenteen muutoksen kanssa yhtä nopeaa, sillä sukupuolten ansioiden välillä on myös korkeamman vaativuuden tehtävissä eroa.

Se seikka, että naiset saavat korkeamman vaativuuden tehtävissä alempaa palkkaa kuin miehet, saattaa myös hankaloittaa sukupuolten välisen todellisen palkkaeron mittaamista. Kun naisten määrä lisääntyy korkeamman palkan tehtävissä, on mahdollista, että sukupuolten välinen palkkaero supistuu kaikkien palkansaajien välillä, vaikka palkkaero säilyy ennallaan kyseisissä ammateissa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 6.9.2011