Julkaistu: 7.6.2013

Talouskriisi ei ainakaan vielä ilmene tärkeimmissä koulutusindikaattoreissa

  1. Koulutusmenot oppilasta kohden kasvoivat OECD-maissa
  2. Hyvä koulutus antaa turvaa työttömyyttä vastaan
  3. Hyvin ja vähän koulutettujen väliset tuloerot kasvussa
  4. Koulutuksen arvo lisääntyy kriisiaikoina

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Hyvin ja vähän koulutettujen väliset tuloerot kasvussa

Korkeasti ja heikosti koulutettujen tuloerot ovat kasvaneet taloudellisen matalasuhdanteen aikana (kuvio 3). Vuonna 2008 korkea-asteen koulutuksen saaneen miehen ansiot olivat keskimäärin 58 prosenttia korkeammat kuin korkeintaan keskiasteen koulutuksen suorittaneen miehen – vuonna 2010 ero kasvoi 67 prosenttiin. Naisten joukossa ero kasvoi 54 prosentista 59 prosenttiin.

Kuvio 3. 25–64-vuotiaan väestön tulot koulutusasteen mukaan eräissä OECD-maissa vuonna 2010. Keskiasteen koulutus=100

Lähde: OECD 2012.

Korkea-asteen suorittaneiden osuus väestöstä on kasvanut jatkuvasti OECD-maissa. Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden tulokehitys viittaa siihen, että korkea-asteen koulutuksen suorittaneen työvoiman kysyntä on kuitenkin entisestään kasvanut myös supistuvan taloudellisen kehityksen oloissa.

Suomessa korkea-asteen ja keskiasteen suorittaneiden tuloero on OECD:n keskitasoa, naisilla hieman OECD:n keskimääräistä vähäisempi. Suurimpia tuloeroja koulutusasteiden välillä on Irlannissa, Slovakiassa, Sloveniassa, Tšekissä, Unkarissa ja Yhdysvalloissa ja vähäisimpiä Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Uudessa-Seelannissa.

Unkarissa korkea-asteen koulutuksen omaavien palkka on keskimäärin yli kaksinkertainen keskiasteen koulutuksen suorittaneisiin verrattuna. Ruotsissa korkea-asteen suorittaneet hankkivat keskimäärin vain neljäsosan enemmän kuin keskiasteen suorittaneet.

OECD:n mukaan lisääntyvän koulutuksen antamat hyödyt selittävät kasvavan taloudellisen panostuksen myös taloudellisen taantuman oloissa. OECD:n mukaan korkea-asteen koulutettu tuottaa yhteiskunnalle moninkertaisesti lisääntyneinä verotuloina verrattuna korkea-asteen koulutuksen suorittamisen vaatimaan julkiseen panostukseen. Miehillä tämä korkea-asteen koulutuksen yhteiskunnallinen tuotto on nelinkertainen ja naisilla kaksi ja puolikertainen.

Yksilölle korkeampi koulutus tuottaa hyötyä korkeamman palkkatason ja vähäisemmän työttömyysriskin muodossa. Korkeammalla koulutuksella on OECD:n mukaan myös muita myönteisiä yhteiskunnallisia kerrannaisvaikutuksia. Korkeampi koulutustaso on yhteydessä mm. pitempään odotettavissa olevana elinikään, vähäisempään kuolleisuuteen, lisääntyneeseen äänestys- ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, yleiseen tyytyväisyyteen elämään sekä suvaitsevampaan suhtautumiseen etnisiä vähemmistöjä kohtaan.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2013