Julkaistu: 7.6.2013

Talouskriisi ei ainakaan vielä ilmene tärkeimmissä koulutusindikaattoreissa

  1. Koulutusmenot oppilasta kohden kasvoivat OECD-maissa
  2. Hyvä koulutus antaa turvaa työttömyyttä vastaan
  3. Hyvin ja vähän koulutettujen väliset tuloerot kasvussa
  4. Koulutuksen arvo lisääntyy kriisiaikoina

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Koulutuksen arvo lisääntyy kriisiaikoina

OECD:n koulutusindikaattorien perusteella talouden taantuma ei vähentänyt koulutuksen rahoitusta. Useissa OECD-maissa koulutusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta ja opiskelijakohtaiset kustannukset ovat kasvaneet vuosina 2008–2009.

Korkeakoulututkinto takasi edelleen paremman palkkatason ja paremman suojan työttömyyttä vastaan kuin heikko koulutus- tausta. Lisäksi korkeasti koulutettujen ja vähemmän koulutettujen väliset palkkaerot ovat kasvamassa, mikä kertoo myös korkeasti koulutetun työvoiman kysynnän lisääntymistä useimmissa OECD-maissa.

Lähde:

OECD 2012. Education at a Glance 2012. OECD Indicators.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2013