Julkaistu: 29.9.2014

Korkeakouluissa opiskelevat naiset valmistuvat miehiä todennäköisemmin ja nopeammin

  1. Naiset valmistuvat nopeammin kuin miehet
  2. Naiset valmistuvat miehiä todennäköisemmin koulutusalasta riippumatta
  3. Tutkinnon suorittaminen lisää työllistymistä
  4. Syitä naisten ja miesten opiskeluvauhdin eroihin etsittävä muualta kuin korkeakouluista
  5. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

Kuusi, Heli & Jakku-Sihvonen, Ritva & Koramo, Marika 2009. Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2935-7.

Mikkelä, Elina 2013. Naisten ja miesten ammatit ja työt. Teoksessa: Marjut Pietiläinen (toim.) Työ, talous ja tasa-arvo. Helsinki: Tilastokeskus. http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytytata_201300_2013_10369_net.pdf.

Myrskylä, Pekka 2013. Hyvin koulutetuilla naisilla ja miehillä pitkä työura. Teoksessa: Marjut Pietiläinen (toim.) Työ, talous ja tasa-arvo. Helsinki: Tilastokeskus. http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytytata_201300_2013_10369_net.pdf.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkinnonuudistus Suomessa. http://okm.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/yliopistojen_tutkinnonuudistus/index.html.

Sutela, Hanna 2013. Määräaikainen työ ja perheellistyminen. Teoksessa: Marjut Pietiläinen (toim.) Työ, talous ja tasa-arvo. Helsinki: Tilastokeskus. http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytytata_201300_2013_10369_net.pdf.

Tilastokeskus. Opetushallinnon koulutusluokitus 2002. http://stat.fi/meta/luokitukset/koulutus_oh/001-2002-09-27/index.html.

Tilastokeskus 2014a. Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012. Tietokantataulukot. http://stat.fi/til/opiskt/tau.html.

Tilastokeskus 2014b. Opintojen kulku 2012. http://www.tilastokeskus.fi/til/opku/index.html.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014