Julkaistu: 8.12.2014

Vapaa sivistystyö on merkittävä osa aikuiskoulutusta

  1. Vapaan sivistystyön oppilaitokset järjestävät valtaosan koulutuksesta
  2. Kulttuuriala on suosituinta
  3. Suomen kielen opiskelu on lisääntynyt
  4. Tietotekniikan koulutuksen tarve on vähentynyt
  5. Nuoret opiskelevat liikunnan koulutuskeskuksissa ja iäkkäät kansalaisopistoissa
  6. Vapaa sivistystyö on säilyttänyt suosionsa
  7. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suomen kielen opiskelu on lisääntynyt

Humanistisella ja kasvatusalalla selvästi eniten opetustunteja oli suomen ja englannin kielissä vuonna 2012 (kuvio 2). Suomen kielessä annetut opetustunnit ovat kaksi- ja puolikertaistuneet vuodesta 2004, jolloin opetustunteja oli noin 210 000 tuntia. Vuonna 2012 opetusta annettiin jo runsaat 500 000 tuntia. Vastaavana aikana englannin kielen opetustunnit ovat vähentyneet vuoden 2004 noin 180 000 tunnista vuoden 2012 noin 140 000 tuntiin.

Kuvio 2. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit suomen ja englannin kielissä vuosina 2004–2012. Tuntia.

Lähde: Tilastokeskus. Oppilaitosten aikuiskoulutus.

Vuonna 2012 muita suosittuja kieliä opetustunneilla mitattuna olivat espanja (noin 59 000 opetustuntia), ruotsi ja venäjä (molemmat 41 000 opetustuntia) sekä italia (30 000 opetustuntia). Opetustuntien määrä on kasvanut espanjan, venäjän ja italian kielissä. Saksan opetustuntien määrä vaihteli 21 000 ja 26 000 tunnin välillä seuranta-ajankohtana. Ranskan (28 000 tuntia vuonna 2012) ja ruotsin opetustuntien määrät vähenivät vuodesta 2004 jonkin verran.

Humanistisista aineista opetus- ja kasvatustyön ja psykologian koulutuksissa opetustunnit vaihtelivat suuresti vuosina 2004–2008: 250 000 tunnista 440 000 tuntiin. Enimmillään niitä oli lähes 500 000 tuntia vuonna 2006. Sittemmin opetustuntien määrä on pudonnut ja vakiintunut noin 90 000 tuntiin. Tähän on vaikuttanut se, että valtaosa koulutuksesta on ollut ammattikorkeakoulujen järjestämää ja vuodesta 2009 alkaen ammattikorkeakoulut ovat vähentäneet merkittävästi näiden aineiden opetustuntejaan.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.12.2014