XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Tarkemmat vastaamisohjeet ovat luettavissa täältä, kun tutkimus on seuraavan kerran ajankohtainen.

Tilastokeskus kerää tietoa suomalaisten ajankäytöstä Tiedote 28.4.2009