XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Syksyn 20.9. ajankohdan mukaiset ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat, ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijat sekä erikoistumisopintoja suorittavista opiskelijat kerätään kaikilta Suomessa toimivilta ammattikorkeakouluilta.

Tiedot toimitetaan csv-muodossa (puolipiste-eroteltuna) tietuekuvauksen mukaisesti Tilastokeskuksen palvelimelle 1.10. mennessä. Tiedonsiirrossa käytettävän sovelluksen käyttäjätunnukset ja salasanat on toimitettu etukäteen ammattikorkeakoulujen yhteyshenkilöille.

Saatekirje

Tiedonkeruumateriaalit