XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Henkilöpohjaiset tiedot kalenterivuoden 2013 aikana suoritetuista tutkinnoista, erikoistumisopinnoista ja ammatillisesta opettajankoulutuksesta kerätään kaikilta Suomessa toimivilta ammattikorkeakouluilta.

Tiedot toimitetaan csv-muodossa (puolipiste-eroteltuna) tietuekuvauksen mukaisesti Tilastokeskuksen palvelimelle 21.1. mennessä. Tiedonsiirrossa käytettävän sovelluksen käyttäjätunnukset ja salasanat on toimitettu etukäteen ammattikorkeakoulujen yhteyshenkilöille.

Saatekirje

Tiedonkeruumateriaalit