XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

Keiden tiedot tiedustelussa ilmoitetaan?

Tiedustelu koskee edellisvuoden joulukuussa yrityksen palveluksessa olleita henkilöitä. Jos henkilöllä ei kuitenkaan ole suomalaista henkilötunnusta, henkilöä ei tarvitse ilmoittaa.

Mitä tietoja kysytään?

Tarvittavat tiedot ovat henkilötunnus ja ammattinimike. Yritykseen asiakassuhteessa olevia henkilöitä tai kevytyrittäjiä ei tarvitse ilmoittaa. Sen sijaan yrityksen palkkaamat työntekijät ja yrittäjät, jotka työskentelevät heidän omassa yrityksessään tulee ilmoittaa.

Kuinka menettelen, jos en ehdi vastata määräaikaan mennessä?

Voitte pyytää vastaamiseen lisäaikaa tiedonkeruun yhteyshenkilöiltä tai sähköpostitse yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Pitääkö tiedonkeruuseen vastata, jos yritys on lopettanut toimintansa?

Tiedusteluun tulee vastata, mikäli yritys on ollut toiminnassa edellisvuoden joulukuussa ja sillä on ollut silloin henkilökuntaa. Muussa tapauksessa ilmoittakaa tieto toiminnan lopettamisesta osoitteeseen: yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Mikä merkitään ammattinimikkeeksi, jos henkilöllä on useita työtehtäviä?

Jos henkilöllä on monta tehtävää yrityksessä, valitkaa ammattinimikkeeksi eniten työaikaa vievä tehtävä.

Mikä rooli tulee KATSO -palvelussa tunnuksia haettaessa valita, jotta kirjautuminen Ammattitiedonkeruuseen KATSO-tunnisteita käyttäen onnistuisi?

Ammattitiedustelussa tarvitaan roolia "Tiedustelut, kaikki."
Tämä rooli oikeuttaa vastaamaan kaikkiin Tilastokeskuksen tiedusteluihin, joissa Katso-tunnistus on käytössä.

Miksi tiedonkeruu ei avaudu?

Ongelmat kirjautumisessa saattavat johtua selaimen, Explorerin tai Firefoxin vanhoista versioista. Päivittäkää selaimet uudempaan versioon. Jos tiedonkeruu ei avaudu käyttämällänne selaimella, kokeilkaa jotain muuta selainta. Firefox ja Chrome ovat varmempia selaimia tässä tiedustelussa kuin Explorer. Sivun päivittäminen Ctrl+F5 saattaa myös auttaa.

Mihin osoitteeseen paperilomakkeen voi lähettää?

Tiedonkeruu toteutetaan pelkästään sähköisesti eikä esitäytettyjä paperilomakkeita ole enää käytössä. Omia paperilistauksia voi kuitenkin lähettää osoitteeseen:

Tilastokeskus

Info: VL25K

Tunnus:5003081

00003 VASTAUSLÄHETYS

Paluukuoreksi kelpaa mikä tahansa kirjekuori. Tilastokeskus maksaa tällöinkin postimaksun.