XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Tiedonkeruun kuvaus

Asunto-osakeyhtiöiden taloustilasto kuvaa asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksiä. Tilasto mittaa näiden yhteisöjen kustannuksia ja tuloja. Tilasto sisältää tietoa alueesta, talotyypistä, rakennusvuodesta ja pinta-alasta.

Asunto-osakeyhtiöiden tiedot perustuvat otostutkimukseen, jossa tilaston laadintaan tarvittavat tiedot kerätään otokseen kuuluvien asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöiltä. Isännöitsijät voivat toimittaa edustamansa yhtiön tiedot joko verkkolomakkeella tai paperilomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat asunto-osakeyhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 700m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot).

Tilaston otos poimitaan Verohallinnon kiinteistörekisteristä. Vuonna 2016 perusjoukkoon kuului noin 80 000 yhtiötä, joista noin (40 000 yhtiötä) puolet täytti asuinhuoneistojen yhteenlasketun pinta-alavaatimuksen. Vuosittainen otoskoko on noin 3 000 asunto-osakeyhtiötä.

Asunto-osakeyhtiöiden tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään asunto-osakeyhtiöiden taloustilaston ja korjausrakentamisen tilaston tietojen tuottamiseen. Tietoja käyttävät muun muassa kuluttajahintaindeksi, Kiinteistöliitto sekä taloyhtiöt esimerkiksi seuraavan vuoden budjetin suunnittelussaan.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Vuonna 2019 seuraavat kaksi kyselyä:
• Asunto-osakeyhtiöiden talous
• Asuntoyhteisöjen korjausrakentaminen
yhdistettiin yhdeksi kyselyksi:
• Asuntoyhteisöjen talous ja korjausrakentaminen

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva

Tilasto mittaa asuntoyhteisön asumiskustannuksia sekä selvittää, mistä asumiskustannukset muodostuvat ja mistä erot kustannuksissa johtuvat. Tilastosta selviää myös, miten asuntoyhteisöt rahoittavat menonsa, eli mistä näiden tulot muodostuvat ja mitä asukas joutuu asumisesta maksamaan.

Lainsäädäntö

Asunto-osakeyhtiöiden vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin.