XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lomakkeet

Verkkolomake

Kirjaudu lomakkeelle - siirry vastaamaan

Käyttäjätunnus ja salasana toimitettu saatekirjeessä. Verkkolomake etenee vastauksista riippuen, kaikki eivät vastaa kaikkiin kysymyksiin. Vastaaminen vie aikaa 5–10 minuuttia. Niissä kysymyksissä, joissa tiedustellaan esimerkiksi haettujen vakinaisten tai määräaikaisten työntekijöiden tai avointen työpaikkojen lukumääriä vastaukseksi riittää hyvä arvio, jos tarkka lukumäärätieto ei ole tiedossa. Info-painikkeen takaa saa tarvittaessa kysymyskohtaisia lisätietoja. Lomakkeella pääsee liikkumaan myös taaksepäin tarkistamaan tai korjaamaan vastauksiaan.

Tulostettavat esimerkkilomakkeet

Mallilomakkeen avulla voi tutustua kysyttäviin asioihin ennakolta, jolloin vastaaminen helpottuu, kun tarvittavat tiedot ovat saatavilla.

Esimerkkilomake (pdf)