XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Blanketter

Webblankett

Logga in på blanketten – besvara enkäten

Undantagstillståndet som beror på coronaviruset inverkar på verksamheten vid många arbetsställen. Undersökningen gäller också arbetsställen där hela personalen är permitterad. Om arbetet avser fortsätta efter undantagstillståndet anses arbetsstället vara verksamt och de som är permitterade inkluderas i antalet anställda som finns på lönelistorna. Det är viktigt att undersökningen också i denna situation får täckande uppgifter om arbetsställen inom olika branscher.

Användar-ID och lösenord har skickats till arbetsställena i ett följebrev. Webblanketten framskrider beroende på svaren, alla svarar inte på alla frågor. Det tar 5–10 minuter att svara. I de frågor där man frågar om t.ex. rekrytering av antalet ordinarie anställda eller visstidsanställda eller antalet lediga jobb räcker en god uppskattning som svar om man inte vet det exakta antalet. Bakom info-knappen finns mera information om frågorna. Det är också möjligt att gå tillbaka och granska eller korrigera svaren.

Exempelblanketter som kan skrivas ut

Med hjälp av en modellblankett kan man på förhand gå igenom det som frågas. Det blir lättare att svara när de uppgifter som behövs är tillgängliga vid svarstillfället.

Exempelblanketten (pdf)