XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Tiedonkeruulomake

Lomakkeelle voit kirjautua joko Tilastokeskuksen sähköpostitse lähettämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai Verohallinnon tarjoamalla KATSO-tunnistuksella.

Huomioittehan, että liikelaitoksilla on oma käyttäjätunnus ja salasana tiedonkeruulomakkeille.

Tilastointiohjeet

Lomakkeen täyttäminen

Tiedot on mahdollista syöttää tiedonkeruulomakkeelle manuaalisesti tai siirtämällä ne tiedonkeruulomakkeelle CSV-muotoisina tiedostoina.

CSV-mallitiedostot (avautuvat esim. Excel-ohjelmalla)

Saatekirje