XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Tiedonkeruun aikataulu

Kuntatalous neljännesvuosittain -tiedonkeruun aikataulut vuoden 2019 osalta ovat:

1. neljännes (vain otoskunnat ja -kuntayhtymät): 1.4.2019–10.5.2019

2. neljännes (vain otoskunnat ja -kuntayhtymät): 1.7.2019–9.8.2019

3. neljännes (vain otoskunnat ja -kuntayhtymät): 30.9.2019–8.11.2019

4. neljännes (kaikki Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät): 13.12.2019–20.1.2020

Saatekirje