XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä kyselyyn osallistumisesta on minulle?

Osallistumalla kyselyyn varmistat, että sinä ja muut vastaavassa elämäntilanteessa olevat ihmiset tulette huomioiduksi päätöksenteossa, sillä kyselyyn vastanneiden antamien tietojen avulla tehdään yleistyksiä koko väestöstä. On tärkeää, että kyselyyn osallistuu monenlaisia Suomessa asuvia henkilöitä – nuoria ja vanhoja, opiskelijoita, eläkeläisiä ja työssäkäyviä, yksin asuvia, pariskuntia, yksinhuoltajia ja monilapsisia perheitä, pieni-, keski- ja suurituloisia, niin kaupunkilaisia kuin haja-asutusalueilla asuvia ympäri maata. Osallistuminen on kansalaisoikeutesi, jota käyttämällä voit osaltasi vaikuttaa siihen, että päätöksenteko perustuu luotettavaan tietoon.

Suomalaisten matkailukyselyllä kerättäviä tietoja ei ole mahdollista saada muuten kuin kysymällä ihmisiltä itseltään. Tätä kautta päättäjillä, tutkijoilla ja toimittajilla, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, on mahdollisuus tuottaa luotettavampia johtopäätöksiä matkailusta.

Miksi haluatte kysyä juuri minulta? Ettekö voisi ottaa tilalleni jotakuta toista?

Kyselyyn valitut henkilöt on poimittu satunnaisesti eikä ketään vastaajaa voi korvata toisella.

Tutkimus perustuu niin sanottuun satunnaisotantaan, jossa vastaajat valitaan satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Vastaajajoukko poimitaan mahdollisimman kattavasti esimerkiksi alueellisesti. Vastaajan vaihtaminen ei ole mahdollista, ja vastaamisesta kieltäytyneet yksinkertaisesti jäävät tutkimuksen aineistosta pois. Tämä heikentää tulosten tarkkuutta ja luotettavuutta erityisesti niissä väestöryhmissä, joiden henkilöt muistuttavat vastaamisesta kieltäytynyttä. Tästä syystä jokainen vastaaja on tärkeä eikä ole mitenkään muutoin korvattavissa.

Millä kielillä kyselyyn voi osallistua?

Kyselyyn voi osallistua suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Jos toivot myös muita kielimahdollisuuksia, voit kertoa toiveistasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen matkat.info@tilastokeskus.fi.

Osaanko vastata kysymyksiinne?

Suomalaisten matkailukyselyssä kysytään perustietoja edellisen kuukauden aikana päättyneistä matkoista. Näitä tietoja ovat esimerkiksi matkan kohde, kesto, majoitus, kulkuväline sekä kustannukset. Tietojen täyttäminen verkkolomakkeelle on helppoa. Jos kerrot matkoistasi mieluummin puhelinhaastattelussa, vastaaminen voi helpottua, jos palautat ennen haastattelua mieleesi tehtyjen matkojen kulutusmenot ja varaustavat.

Haastattelussa ei testata vastaajaa, vaan kerätään tietoa tehdyistä matkoista. Kysymykset eivät ole vaikeita ja haastattelija voi tarvittaessa tarkentaa kysymystä.