XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käsitteet ja määritelmät

Kotimaanmatka

Kotimaanmatka on tarkastelun kohteena olevan maan asukkaan tekemä matka asuinmaansa rajojen sisällä, mutta tavanomaisen elinpiirin ulkopuolelle. Matkan enimmäispituus on yksi vuosi (12 kuukautta).

Määritelmä on johdettu Maailman matkailujärjestön (World Tourism Organization, UNWTO) määritelmistä ’kotimaanmatkailu’ (domestic tourism) ja ’kotimaanmatkailija’ (domestic visitor).

Työmatka

Maailman matkailujärjestön (World Tourism Organization, UNWTO) määritelmän mukaan työmatka viittaa kaikkiin sellaisiin matkoihin, jotka liittyvät työhön tai ammatilliseen toimintaan tavanomaisen elinpiirin ulkopuolella. Työmatkat tehdään velvoitteista, jotka liittyvät ammattiasemaan tai sen yksikön tuotannon taloudelliseen toimintaan, jossa henkilö työskentelee.

Tähän ryhmään kuuluvat mm. osto- ja myyntimatkat, osallistuminen kokouksiin, konferensseihin ja kongresseihin, osallistuminen myyntimessuihin ja -näyttelyihin, julkishallinnon ja kansainvälisten organisaatioiden työntekijöiden virkamatkat, ammattiin liittyvä opiskelu (kurssit) sekä työntekijöiden palkinto- eli kannustematkat (incentive tours). Yleensä työnantaja maksaa matkasta aiheutuneet kustannukset. Suomalaisten matkatutkimuksessa tämän ryhmän matkoista käytetään nimitystä työ- tai kokousmatka.

Ulkomaanmatka

Ulkomaanmatka viittaa tarkastelun kohteena olevan maan asukkaan tekemään matkaan toiseen maahan tavanomaisen elinpiirin ulkopuolella sijaitsevaan paikkaan vapaa-ajanvieton, liikematkan tai muun tarkoituksen vuoksi. Matkan enimmäiskesto on yksi vuosi (12 kuukautta).

Määritelmä on johdettu Maailman matkailujärjestön (World Tourism Organization, UNWTO) määritelmistä 'ulkomaanmatkailu' (outbound tourism) ja 'kansainvälinen matkailija' (international visitor).