XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Milloin tulokset julkaistaan?

Tuloksia julkaistaan tilaston kotisivulla neljän kuukauden välein 3–4 kuukauden sisällä jakson päättymisestä. Julkistamiskalenteri löytyy tilaston kotisivuilta.

Missä muodossa tuloksia on saatavilla?

Suomalaisten matkailu -tutkimuksen kotisivulla ilmestyvään julkistukseen sisältyy tekstin lisäksi kuvio ja taulukoita. Pidempiä aikasarjoja löytyy PX-Web-tietokannasta. Tietoa julkaistaan myös Findikaattorissa.

Tilastot

Tutkimuksen tietoja käytetään matkailutilastojen ja maksutaseen laatimiseen, matkailun kehityssuuntien kuvaamiseen, tausta-aineistona, oppimateriaalina ja tutkimusaineistona.