XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuustuotannon aineet ja tarvikkeet -kysely

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuuden aineet ja tarvikkeet -kyselyssä kerätään tietoja yritysten teollisuustuotannossa käyttämistä aineista ja tarvikkeista (raaka-aineista, puolivalmisteista, lisäaineista ja tarvikkeista nimikkeittäin).

Tilastointiajanjaksona käytetään kalenterivuotta. Tiedonkeruu toteutetaan joka toinen vuosi syys-lokakuussa. Vastaaminen tapahtuu verkkolomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat pääsääntöisesti vähintään 20 henkilön teollisuusyritykset. Tiedot kysytään ensisijaisesti yrityksiltä tai niiden toimipaikoilta. Myös ei-teollisten yritysten merkittävät (riittävän suuret) teolliset toimipaikat sisältyvät tiedusteluun.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, muut. 361/2013).

Peruste

Tilastolaki

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedustelun tietoja käytetään pääasiallisesti kansantalouden tilinpidon ja muiden taloustilastojen laadinnassa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Tiedot tuotantoon käytetyistä aineista ja tarvikkeista tiedustellaan parittomilta vuosilta tilastovuodesta 2013 lähtien. Tiedot kerätään pääosalta yrityksistä eriytettynä Teollisuuden hyödyketiedustelusta.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen