XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ämnen och varor inom industriproduktionen

Beskrivning av datainsamlingen

Med enkäten om ämnen och varor inom industriproduktionen insamlas uppgifter om de ämnen och varor som företagen använt inom industriproduktionen (råvaror, halvfabrikat, tillsatsämnen och varor) efter benämning.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar huvudsakligen industriföretag med minst 20 anställda. Uppgifterna efterfrågas i första hand av företag eller deras arbetsställen. Också icke-industriella företags betydande (tillräckligt stora) industriella arbetsställen omfattas av enkäten. Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004, ändr. 361/2013).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna i enkäten används i huvudsak vid framställningen av nationalräkenskaperna och annan ekonomisk statistik.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

Uppgifterna om ämnen och varor som används inom produktionen efterfrågas under udda år fr.o.m. statistikåret 2013. Från de flesta företagen samlas uppgifterna in separat från Enkäten för industrins varustatistik.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden