XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Jag har problem med att logga in, vad ska jag göra?

I vissa fall hjälper det att uppdatera webbsidan eller tömma cache-minnet (t.ex. ctrl+F5) och försöka logga in på nytt (om det finns gamla siduppgifter i webbläsarens minne kan de inverka störande och genom att uppdatera sidan kan problemet lösa sig). Vi rekommenderar användningen av de senaste versionerna av webbläsaren Internet Explorer (version 10 eller nyare) eller av webbläsarna Firefox och Chrome.
Kontrollera också att användar-ID och lösenordet är korrekta (stora och små bokstäver) och att de är avsedda för just den här datainsamlingen.

Varför har vi fått den här enkäten fast vi inte bedriver industriproduktion?

Ur registren kan man inte få tillförlitliga uppgifter om ett företag bedriver industriproduktion eller inte. Därför är det ibland så att ett företag som valts med i verkligheten inte borde finnas med i enkäten. Om så sker, vänligen kontakta oss (hyodyke.tilastot@stat.fi) så kan vi gå igenom er situation. Observera att datainsamlingen också gäller industriella tjänster (service, bearbetning, behandling o.d. slutlig bearbetning, underhåll och reparationer samt montering och installation).

Företaget är inte längre verksamt (t.ex. nedläggning, konkurs, fusion osv.), måste vi besvara enkäten?

Ni kan meddela oss per e-post eller telefon om verksamheten har upphört. Mer detaljerade uppgifter, som t.ex. datum då verksamheten upphörde och fusionspartner, bör dock bifogas så att vi kan föra in uppgifterna i vårt företagsregister. Siffrorna före ändringarna i verksamheten ska dock rapporteras.   

Är enkäten lagstadgad?

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på 14 § i statistiklagen (280/2004, ändr. 361/2013). Uppgifter samlas in enligt Europeiska ekonomiska gemenskapens förordning samt EU-kommissionens förordning.

Hurdana sanktioner följer om vi inte besvarar enkäten?

I allmänhet besvaras enkäten flitigt och vi har inte behövt införa sanktioner. Förutom exakta siffror godkänner vi goda uppskattningar. Ni kan kontakta oss, om det känns utmanande att besvara enkäten.

Kan vi få mera tid att besvara enkäten?

Mera tid beviljas inom strikta gränser. Vi behöver också tid för att gå igenom materialet och analysera det. Därför borde uppgifterna skickas så snabbt som möjligt. Ni kan ansöka om mera tid per e-post eller telefon.

Vår omsättning är låg och vår utrikeshandel obetydlig, kan ni radera oss från er lista?

Ni har uppfyllt kraven för att ingå i urvalet. Också sådana företag som bedriver industriproduktion i liten omfattning behövs för att säkerställa kvaliteten på statistiken.
Enkäten omfattar alla företag som bedriver industriell verksamhet (näringsgrensindelningen (TOL 2008), huvudgrupperna B och C) och har minst 10-20 anställda, i vissa fall även företag mindre än det. Också icke-industriella företags betydande (tillräckligt stora) industriella arbetsställen omfattas av enkäten.

Kan vi få befrielse eftersom enkäten tar för stora resurser av företaget?

För att få befrielse krävs exceptionella omständigheter. Ifall vi beviljade befrielse på grund av brist på resurser eller systemförnyelse skulle framställningen av statistiken vara i fara. I praktiken kan vi bevilja befrielse bara på grund av konkurs eller nedläggning av verksamheten.

Jag kan inte hitta koderna till blanketten, hur får jag nya?

Koderna är alltid årsspecifika och företaget har fått en uppsättning koder för ett år. Ni får dem på nytt genom att skicka e-post till adressen hyodyke.tilastot@stat.fi. Kom ihåg att ange företagets FO-nummer och eventuellt arbetsställesignum i meddelandet.

Vad har vårt företag för nytta av att svara? Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används i Finland inom offentlig förvaltning, organisationer, forskningsinstitut och näringslivet och utomlands av EU:s statistikbyrå Eurostat samt vissa andra internationella organisationer, såsom OECD och FN, för uppföljning och analysering av industrins utveckling.

Dessutom används uppgifterna i statistiken över industriproduktionen inom nationalräkenskaperna, som viktstruktur för ekonomins kortperiodiska konjunkturindikatorer, i statistik över informationssamhället samt som urvalsram och viktstruktur för bl.a. producentprisindexet för industrin och byggnadskostnadsindexet.

Vårt företag har inte industriproduktion i Finland (bara utomlands), måste vi besvara enkäten?

Nej, det behöver ni inte. Datainsamlingen gäller företagets produktion i Finland. Ni kan meddela oss per e-post eller telefon om verksamheten inte har industriproduktion.