XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tilläggsmaterial

Kvalitetsbeskrivningar

Kvalitetsbeskrivning för industriproduktionen (på finska)

Klassificeringar

Ändringar i PRODCOM - rubriker 2018–2019:

Ändringar i produktionsrubriker (xls)

I tabellerna har listats de 2019 års koder och rubriker som har förändrats från föregående år. Bredvid anges motsvarande koder för år 2018.

I den femte kolumnen anges den ändringstyp som visar vilken kodändring det är frågan om.

Ändringstyper:
0 = ingen motsvarande 2018-kod
1 = en 2018-kod har bestått av en 2018-kod
2 = många 2018-koder har bestått av en 2018-kod
3 = en 2018-kod har bestått av många 2018-koder
4 = många 2018-koder har bestått av många 2018-koder

I vissa fall har bara en kodändring gjorts (ändringstyp 1).

En eller flera 2019 års koder kan motsvara en gammal kod, dvs. den gamla koden har delats i flera nya koder (ändringstyp 2).

Å andra sidan kan en 2019 års kod motsvara flera gamla koder, dvs. två eller flera gamla koder har sammanslagits till en ny kod (ändringstyp 3).

Det förekommer också ändringar, där två eller flera 2019 års koder motsvarar flera gamla koder, dvs. produkterna har grupperats på ett sätt som avviker från föregående år (ändringstyp 4).