XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Lagstiftning

Uppgifter samlas in enligt Europeiska ekonomiska gemenskapens förordning samt EU-kommissionens förordning. Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen.