XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten

Beskrivning av datainsamlingen

Uppgifterna samlas in för beräkning av forsknings- och utvecklingsfinansieringen i statens budget. Uppgifterna används av de politiska beslutsfattarna i Finland samt av OECD och Eurostat. Uppgifterna omfattar budgetfinansiering och annan finansiering för FoU-verksamheten utgående från det samhällspolitiska målet. Uppgifterna samlas in av enheter inom den offentliga förvaltningen genom en postenkät. Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Vissa uppgifter erhålls direkt ur statens budgetproposition. Uppgifterna samlas in en gång om året. Insamlingen börjar när statsbudgeten är klar i september–oktober.

Från vem samlas uppgifterna in

Offentliga organisationer och forskningsinrättningar.

Behandling av uppgifter

Uppgifter som samlas in för statistiska ändamål är enligt lag sekretessbelagda.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för uppgörande av statistik över forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten. Resultaten publiceras på Internet.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

I insamlingen av uppgifter för år 2008 tillämpas den reviderade Nabs2007-klassificeringen. Inverkan av förändringarna i klassificeringen är små.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen