Identifikation

Inloggningen på Statistikcentralens datainsamlingsblankett sker med användar-ID och lösenord, som levereras till uppgiftslämnaren i följebrevet.  

I en del av datainsamlingarna används dessutom Suomi.fi-identifikation, den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst för elektroniska tjänster, som gör det möjligt att identifiera användaren på ett tillförlitligt sätt.  

Det går att identifiera sig i Suomi.fi-tjänsten med  

 • bankkoder
 • certifikatkort
 • mobilcertifikat. 

För Suomi.fi-identifikationen svarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

Autentisering och fullmakter i insamlingar av data från företag och organisationer 

Katso-autentiseringen kommer att upphöra i Statistikcentralens datainsamlingar under år 2020. Det är fortsättningsvis möjligt att logga in på blanketterna också med användar-ID och lösenord som levereras till uppgiftslämnaren i datainsamlingens följebrev.  

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakter, som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tagit fram, införs gällande en datainsamling åt gången fr.o.m. mars 2020.  

Till att börja med finns Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna att tillgå i följande datainsamlingar

 • Industrins orderingång 
 • Försäljningsenkät 
 • Enkät om omsättningsindex för industrin.

Vi informerar separat om följande ibruktagningar.  

Statistikcentralens Suomi.fi-anvisning (pdf)

Fullmaktskod och avgränsningsidentifierare i insamlingar av data från företag och organisationer 

Statistikcentralens Suomi.fi-fullmakt, dvs. fullmaktskod, är Besvarande av organisationsdatainsamlingar.  

Att ge en fullmakt (pdf)

Statistikcentralen definierar en del av datainsamlingarna som till innehållet känsliga datainsamlingar. Då innehåller datainsamlingen antingen personuppgifter eller känsliga konjunkturuppgifter. Beträffande de här finns det en avgränsningsidentifierare. Fullmaktskoden och dess eventuella avgränsningsidentifierare finns i datainsamlingens följebrev, som också publiceras på Statistikcentralens webbplats på datainsamlingens anvisningssida.  

Mera information

 1. Suomi.fi-tjänsten - Anvisningar och stöd – Information om identifikation: Information om Suomi.fi-identifikationen  (Huom. sivuilla on kieliversionäppäimet)
 1. Suomi.fi-tjänsten - Anvisningar och stöd – Information om identifikation - Så här fungerar identifieringen 
 1. Suomi.fi-tjänsten - Anvisningar och stöd – Information om identifikation Ge fullmakt som företag eller samfund  
 1. Suomi.fi-tjänsten - Fullmakter 
 1. Vid användningen av Suomi.fi-tjänsterna får du hjälp av Medborgarrådgivningen.