XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Blanketter

Uppgifterna för varje kvartal levereras med hjälp av en elektronisk blankett.

Om man vill skicka in uppgifter om tidigare kvartal sparas de på en Excel-blankett och skickas till adressen tvkindeksi@stat.fi