XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Hur har jag valts ut för undersökningen?

De 12 000 personer som intervjuas för undersökningen varje månad har slumpmässigt tagits ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. 

Hur görs intervjun?

Uppgifterna insamlas i huvudsak per telefon, och samma svarsperson intervjuas sammanlagt fem gånger under ett och ett halvt år. Intervjun tar i genomsnitt 5–10 minuter. Svarspersonen kan vid behov ge en annan person tillstånd att lämna uppgifterna på sina vägnar.

Hur tar intervjuaren kontakt?

Statistikcentralens intervjuare skickar ett brev där man berättar om undersökningen och om att intervjuaren tar kontakt per telefon inom den närmaste tiden.

Om man inte kan hitta telefonnumret till den som valts ut för undersökningen eller till andra hushållsmedlemmar, skickar man ett brev där man berättar att intervjuaren kommer på besök. När svarspersonen får detta brev kan han eller hon själv kontakta intervjuaren och komma överens om en telefonintervju eller en bättre tidpunkt för en besöksintervju.

Följebrev

Följebrev (pdf)